Start eerstejaarscursus Theologische Verdieping Groningen

Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de cursus Theologische Verdie­ping Groningen (TVG). De cursus heeft een gevari­eerde opzet en een breed palet aan vakken. Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdek­ken wat je geloof kan verdiepen.

Dit eerste jaar bestaat uit 22 avonden, waarin de volgende vakken aan bod komen: Oude Testament, Hedendaagse ontwikkelingen in de geloofsvragen (Dogmatiek), Nieuwe Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving. Er is ruimschoots gelegenheid tijdens de lessen met elkaar in gesprek te gaan.

De kosten voor deze cursus zijn € 200.

De lessen worden gegeven op de maandagavond van 19.30 – 22.00 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Gronin­gen. Meer informatie en aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude, 0597-422112 of via de website: www.tvg-groningen.nl

Voor u en onze veiligheid zullen de coronamaatrege­len worden gerespecteerd en gaat deze informatie uit van de huidige mogelijkheden.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland