Start Theologische Verdieping

Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden. De cursus heeft een gevarieerde opzet en een breed palet aan vakken. Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan verdiepen en verbreden.             

 

Het eerste jaar bestaat uit 25 avonden, waarin de volgende vakken aan bod komen: Oude Testament, Dogmatiek (geloofsvragen), Nieuwe Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving. Tijdens de lessen is er volop gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.

Deze cursus kost € 200.

De lessen zijn op maandagavond van 19.30 – 22.00 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen.

Informatie of aanmelden kan via de website: www.tvg-groningen.nl

Wil je één van de cursisten aan het woord horen klik dan op Tara’s verhaal.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland