Startzondag 27 september

De zomervakantie is voor veel mensen voorbij en langzaam maar zeker  komt het kerkelijk leven weer op gang.
Zondag 27 september is de startzondag met  veel activiteiten.
We starten om half tien met een dienst in de Vredekerk. Voorgangers zijn dominee Marco Roepers en Tjalling Huisman.  Na de dienst , die duurt tot 10.15, uur is er koffie met gebak.
Vanaf  11 .00 uur zijn er diverse activiteiten.  Zo is er om 11.00 uur een minivoetbal toernooi. Wilt u/jullie hieraan meedoen geef je team dan op bij dominee Tjalling Huisman.
Vanaf  ongeveer 11.15 uur ( eerder mag natuurlijk ook) kan een bezoek gebracht worden aan de “Doel en Deeltuin” achter de Wijmers. Met eigen ogen kunt u/jullie zien wat er zoal groeit en bloeit.
Om 11.30 uur is er in Leermens een lezing van Menno Wierenga over de kerk van Leermens. Deze lezing duurt tot 12.00 uur. U/jullie krijgen dan de tijd om naar Zeerijp te reizen waar het Middaggebed plaats vindt om 12.15 uur.
Al die activiteiten maken hongerig en vanaf 12.30 uur is er tijd om elkaar te ontmoeten, bij te praten en te genieten van een heerlijke lunch. We hopen veel mensen  te kunnen begroeten zondag 27 september.

De Startzondagcommissie

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland