Stichting Help Afrika

Al jaren zet Stichting Help Afrika zich vanuit Loppersum en omstreken in voor kleinschalige projecten in Afrika, met name in Kenia. In november heeft het bestuur een bezoek gebracht aan de lopende projecten. Graag willen we u meer vertellen over onze stichting en ons bezoek.

Visie en Missie

Stichting Help Afrika wil bijdragen aan het structureel verbeteren van de leefomstandigheden van de al­lerarmsten in Afrika op een duurzame en verantwoorde manier. 

Wij geven hulp aan kleinschalige projecten en helpen bij het opzetten daarvan. De stichting helpt de loka­le gemeenschap, geen individuen, zodat uiteindelijk iedereen betere kansen krijgt. Wij richten ons op duurzame oplossingen en werken met lokale mensen om het zelf- oplossend vermogen te vergroten. Wij bieden hulp op het gebied van maatschappelijke werk, gezondheidszorg en onderwijs.

Manier van werken

Wij werken nauw samen met onze contactpersonen in Afrika en mensen uit de lokale gemeenschap. Onze projectleiders ter plekke geven aan waar hulp het hardst nodig is en zorgen met onze (financiële)hulp voor de voortgang en successen van de projecten.

Wij kennen onze projectleiders goed en hebben regelmatig contact. Eens in de drie jaar gaat er een dele­gatie, deels op eigen kosten, naar de projecten. We verblijven enige dagen op de locaties en spreken veel mensen. We doen mee met het dagelijkse werk. Hierdoor houden we goed contact en het levert inzicht in de plaatselijke omstandigheden en hulpbehoeften.

Wij werken zonder winstoogmerk, alle giften en donaties komen ten goede aan de projecten.

Lopende projecten:

Vluchtelingendorp Kampi Turkana, Marigat-Kenia

Deze bevolkingsgroep is al jaren op de vlucht en heeft geen hulp van de overheid. De stichting onder­steunt onder andere:

Maatschappelijk werk; huisvesting en voedselhulp voor ouderen, projecten onder straatkinderen en (sport)activiteiten voor de jeugd. Sport verbindt en door het organiseren van activiteiten komen de pro­jectleiders in contact met de jeugd en stimuleren hen vervolgens om naar school te gaan. 

Onderwijs; de Alice Ingham School is gefinancierd door de stichting. Onderwijs geeft kinderen een kans om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen.  Op dit moment gaan er ruim 700 kinderen naar school, een deel krijgt les in een noodtent.

De stichting is voornemens om er twee lokalen bij te bouwen en wil zich in 2020 richten op de werving van de middelen om de bouw mogelijk te maken.

Daarnaast ondersteunt de stichting op dit moment 15 studenten die een vervolgopleiding van twee jaar doen aan de Polytechnics School in Marigat. Hier worden zij opgeleid tot naaister, kapster, automonteur, elektricien of bouwvakker. Jaarlijks sponsoren we 12 nieuwe studenten die aan een opleiding kunnen be­ginnen.

Medische en mobiele Kliniek, Marigat-Kenia

Het medische team werkt aan een goede gezondheidszorg voor de Turkana’s. De lokale bevolking komt ook naar de (kraam)kliniek vanwege de hoge standaard qua zorg. Er wordt gebouwd aan een eigen ope­ratieruimte en opvang voor zwangere vrouwen en baby’s. Voor de bouw is geld nodig, ook hiervoor wil de stichting zich inzetten.

Daarnaast bezoekt de mobiele kliniek drie keer per week de buitengebieden. Vrouwen komen met hun kleine kinderen hiernaar toe voor de controles en er wordt voorlichting gegeven.

Smart Nakuru, Mautuma- Kenia:

ondersteuning van een project op gebied van watervoorziening en maatschappelijk werk. Vrouwen leren tijdens een naaicursus de basisbeginselen van kleding maken. Het plan is om het project uit te breiden door het opzetten van een productie-unit waar de vrouwen kunnen werken die klaar zijn met de oplei­ding. Met het naaien en verkopen van schooluniformen hebben ze een inkomen en genereert het project zelf geld om andere vrouwen op te leiden en materialen aan te schaffen. Een project dat past in ons beleid van duurzaamheid en zelfstandigheid.

 

Al met al was het een vruchtbaar bezoek. Wij weten hoe de projecten ervoor staan, hebben goed contact gehad met onze lokale zusters en projectleiders. Wij hebben goed inzicht gekregen in de hulpbehoefte ter plekke en hebben gezien dat onze steun van allergrootste belang blijft. Samen kunnen we echt wat bete­kenen voor de mensen in Afrika.

Boekenmarkt

Deze steun is mogelijk door giften en bijdragen van donateurs. Daarnaast organiseren we regelmatig acti­viteiten om geld inzamelen voor onze stichting. Zo organiseren we op zaterdag 29 februari a.s. van 10.00–14.00 uur een 2de hands boekenmarkt in het Trefpunt in Stedum (Bedumerweg 32). Boeken kunnen worden ingeleverd op:

  • Woensdag 26 februari van 18.00 tot 20.00 uur bij Linda van der Eide, Duursumerweg 12 Loppersum
  • Donderdag 27 februari van 19.00 tot 20.00 uur bij Trefpunt, Bedumerweg 32 Stedum
  • Vrijdag 28 februari van 13.00 tot 16.00 uur bij Trefpunt, Bedumerweg 32 Stedum

Alle soorten boeken zijn welkom.

Tijdens de markt verkopen we ook koffie, thee en zelfgemaakte kaarten uit Kenia. De volledige opbrengst van de markt is voor stichting Help Afrika.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van de stichting: www.helpafrika.nl

Als u een donatie wilt doen dan kan dat op bankrekeningnummer NL93 ABNA 0496 7940 86 t.n.v. Stich­ting Help Afrika.

Het bestuur bestaat op dit moment uit:
Greetje Kampinga, Corrie Poort, Brenda Tillema, Albert Koens en Linda van der Eide

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland