Stichting Help Afrika

Stichting help afrikaZoals gebruikelijk hebben we aan het begin van elk jaar een rapportage ontvangen van onze projecten in Kenia en Oeganda. Ook een financieel overzicht is een voorwaarde om weer financiële ondersteuning te krijgen voor het komende jaar.

De jaarrapportage wordt steeds kritisch bekeken en besproken. Vragen worden gesteld en de vergelijking met het verslag van vorig jaar creëert vaak nog meer vragen. We zien dat ook in Kenia en Oeganda de prijzen enorm zijn gestegen. De kosten van levensonderhoud hebben ertoe geleid dat de voedseluitdeling die elke maandag plaatsvond voor de allerarmsten, is beperkt tot eens in de 14 dagen. Het rantsoen bestaat slechts uit wat rijst en bonen. Deze voedseluitdeling wordt al jaren door Stichting Help Afrika gefinancierd. Ruim 70 mensen maken er gebruik van. We zijn tijdens een werkbezoek vaak aanwezig geweest bij de uitdeling. Het zijn voornamelijk de ouderen die er niet meer in slagen om in hun eigen voedselbehoefte te voorzien.

Uit de rapportage kwam ook naar voren dat de, met onze steun gebouwde school, al weer te klein is. In de rapportage viel namelijk te lezen dat ruim 600 kinderen momenteel de 8-klassige basisschool bezoeken! We zijn benieuwd hoe dat allemaal past en hopen dit met eigen ogen te zien tijdens ons werkbezoek wat in september 2014 is gepland. Dan hopen we meer vragen te stellen want als gevolg van etnische ongeregeldheden, is het aantal mensen op het vluchtelingenterrein behoorlijk gestegen. Was er eerst sprake van 5 dorpen, nu krijgen we het bericht dat er inmiddels 6 dorpen op dit dorre terrein met één waterpunt (!)zijn gevestigd. Men is volop bezig om dit in goede banen te leiden met o.a. veel bijeenkomsten en sportieve evenementen voor de jongeren. Daarbij zullen er onderkomens moeten worden gebouwd en kregen we foto’s binnen van zeer armzalige hutjes van enkele ouderen waarin het niet langer vertrouwd was te leven. Voor ons als bestuur reden genoeg om in september veel aandacht te besteden aan dit gebied en te kijken waar onze mogelijkheden liggen. Het zou in elk geval mooi zijn als we meer waterpunten kunnen realiseren. In hetzelfde gebied bevindt zich de medische kliniek  waar men druk bezig is met de bouw van een kraamkamer en enkele andere ruimtes. De oorspronkelijke plannen die ons werden gestuurd, bevatten een zeer uitgebreid gebouw maar dat was even te groot gedacht voor onze portemonnee. We hopen met de bouw van één kraamkamer in elk geval de nood te kunnen lenigen. Er mag namelijk niet meer thuis worden bevallen en dan staan niet de voorzieningen gereed zoals wij die kennen. Goede wegen, ziekenhuizen, dokters in de buurt, ambulances; het is daar niet. We zijn dan ook blij en dankbaar dat we hier iets kunnen doen.  We hopen dit gebouw in september ook te kunnen bewonderen. Het zijn maar kleine dingen die daar gebeuren maar al deze kleine dingen werken wel een betere gezondheidszorg in de hand.  Als bestuur zijn we intussen druk bezig met de voorbereidingen van ons werkbezoek. Elke vergadering wordt de lijst met vragen die we willen stellen langer en ook kunt u ons weer vinden op de vrijmarkt van Loppersum, bij de zijingang van de Vredekerk, waar we naast informatie over de Stichting ook onze kas willen spekken met een verloting en natuurlijk is er weer het pinda’s stampen tot een heerlijke smeuïge pindakaas. De kinderen zijn er dol op!

Wilt u meer van het werk van Stichting Help Afrika weten, kijk dan eens op onze website. Wilt u ons pr team eens op bezoek hebben met een power point presentatie incl. filmmateriaal  en uitgebreide informatie, neem dan contact met ons op (info@helpafrika.nl)

 

Lies van Dijken

secretaresse

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland