Stichting Leergeld Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Leergeld logoSteeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via 81 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Gita Keizer en Marjan Siepelinga steken vol enthousiasme enorm veel tijd in stichting Leergeld in onze regio. Zij hebben de diakenen van Vredekerk/Maarland geïnformeerd over hun werk: over hun aanpak en over de problematiek die zij tegenkomen.

Gita is in 2008 gestart en momenteel werken er drie personen op vrijwillige basis voor de lokale stichting, zo’n 20 tot 30 uur per week per persoon! Om dit werk te doen hebben zij een cursus tot intermediair gevolgd. Er komt tenslotte heel wat bij kijken: hoe beoordeel je of financiële hulp gerechtvaardigd is en wanneer schakel je andere hulpinstanties in?

Een kind dat naar de middelbare school gaat maar geen fiets heeft, niet mee kunnen op schoolreis, niet op een sportclub kunnen….. helaas komt het veel voor en sinds de crisis is het aantal gezinnen dat financieel in de knoop is geraakt schrikbarend gestegen. Leergeld keert geen geld uit aan ouders maar rechtstreeks aan bijvoorbeeld de school of de sportclub. Afgelopen jaar (jaren?)heeft zij 350 kinderen geholpen.

Leergeld moet zichzelf financieel bedruipen en dat maakt de medewerkers creatief. Een dag op de markt staan, een partij speelgoed gekregen van een speelgoedwinkel inpakken voor Sinterklaas, het werk onder de aandacht brengen van kerken en particulieren, fondsen werven: Leergeld wil zo veel mogelijk kinderen ondersteunen maar dan moet er wel geld in kas zijn.

Wij, diakenen, waren diep onder de indruk van hetgeen Gita en Marjan hebben verteld. In het jaar 2015 wordt (en werd) er in onze kerken 6 keer gecollecteerd voor Stichting LEERGELD, we hopen dat zij met onze bijdrage hun werk kunnen voortzetten.

Wilt u meer informatie: leergeld.nl

Namens de beide diaconieën,

Tineke ZijlstraWierenga

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland