Stopzetten pioniersproject

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat wij ons genoodzaakt zien om ons pioniersproject De Pruiverij stop te zetten. De reden daarvan is een stagnatie die wij niet kunnen doorbreken. Wij zullen kort aangeven waarin volgens ons die stagnatie bestaat.

Ons team was met drie leden erg klein. Helaas heeft Marleen zich vanwege haar gezondheid terug moeten trekken. Wij zien op dit moment niet hoe en met wie wij ons team kunnen uitbreiden. Van de twee overgebleven teamleden is de situatie niet dusdanig dat zij voor zichzelf goede mogelijkheden zien om door te gaan in het licht van de huidige stagnatie.

Het opzetten van een stuurgroep is niet gelukt. De stuurgroep is een belangrijk bemiddelend lichaam tussen het pioniersteam en de kerkenraden die zich achter het pioniersproject hebben gesteld. Zonder stuurgroep kan het project niet doorgaan, want dan zou het los van de gemeenten zweven. Wij kunnen dus domweg geen mensen vinden en niemand biedt zich aan.

Beide genoemde factoren maken ons duidelijk dat er draagvlak voor dit project mist, zowel bij de doelgroep als bij de gemeenten. Persoonlijk hebben wij er veel aan opgedaan. Het bezig zijn met het project, het contact dat met name tussen ons drieën (Marleen, Petra en Geja) is gegroeid heeft ons veel gebracht. Natuurlijk ervaren wij de teleurstelling van het gebrek aan draagvlak, maar wij zien ook in dat dit niemand persoonlijk of geen enkel college op zich te verwijten valt.

Wij bedanken Jaap van der Giessen als landelijke begeleider voor zijn intensieve begeleiding en inzet voor dit project. Wij bedanken ook de predikanten Jake Schimmel, die zich van het begin af aan sterk heeft gemaakt voor het pioniersproject, Gerard Knol als interim begeleider en André van den Bor voor zijn bereidheid om de stuurgroep vorm te geven.

Wij bedanken de kerkenraden en gemeenteleden, voor het in ons gestelde vertrouwen en de door u verleende steun tijdens de jaren waarin wij aan het pioniersproject hebben gewerkt. Wij realiseren ons dat, ook al stoppen wij dit project hier en nu, zoiets als het verkennen van onbekend terrein een grote opdracht zal worden voor onze gemeenten in de zeer nabije toekomst. In welke vorm dan ook.

Met hartelijke groeten, Marleen Kooistra, Geja Huizing, Petra Rijkens, ds. André van den Bor (stuurgroep in wording) en ds. Gerard Knol (adviseur)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland