Taizéviering

Op zondag 17 maart wordt om 19.00 uur in de Mariakerk te Oosterwijtwerd de derde Taizéviering gehouden.

Een Taizéviering is een korte viering met weinig gesproken woord, korte gebeden, stiltes en veel zang. Het is een meditatieve viering zoals gebruikelijk is in Taizé, een klein dorpje in Frankrijk waar in 1940 een kloostergemeenschap door Frère Roger werd opgericht. Sindsdien komen er wekelijks vele duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een periode van bezinning.

Op veel plaatsen in Nederland worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé. Dat gebeurt op 17 maart dus ook in Oosterwijtwerd. De essentie van de viering is: rust en ruimte om bij jezelf en God te komen.

Toegang is gratis; er is een collecte voor de onkosten van de viering.

De organisatie is in handen van de GOG-leden Jolanda, Linda, Titia, Mariëlle en Melson, in nauwe samenwerking met pastor Marika Meijer.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland