Terugblik Ontmoetingsavond in Elthato

Leven in coronatijd. Voor de meeste mensen geen pretje, veronderstel ik. Het beperkt je in meer of mindere mate in je doen en laten. We kunnen niet- of zeer beperkt deelnemen aan kerkdiensten, ge­spreksgroepen en vergaderingen. Kortom, het sociale leven ligt een beetje op z’n gat en voor alleenstaanden en mensen die vanwege ander beperkingen de deur niet uit kunnen kan het een eenzame tijd zijn.

Vanuit deze gedachte hebben Gerda Potze en Jos Boven het plan opgevat om te polsen wat er zoal nog mogelijk is om elkaar te ontmoeten of samen te doen.

Een idee om te organiseren was om ontmoetings­avonden te houden, waar we onder het genot van koffie en koek, in een ontspannen en gemoedelijke sfeer met elkaar van gedachten te wisselen.

Donderdagavond 19 november was het dan zover. Met een groep van 11 mensen zijn we bij elkaar ge­komen in Elthato. Onder het genot van koffie en koek hebben we in ontspannen sfeer met elkaar kunnen praten. Om deze avond ook met elkaar iets te bespreken is afgesproken dat we uit het liedboek liederen kiezen die je erg mooi vind of op bijzonde­re wijze aanspreken.

Hieruit ontstonden interessante geloofsdiscussies.

We kunnen terugzien op een mooie en inspireren­de avond. Dit smaakt naar meer.

Een kleine opmerking nog. Er waren op deze avond slechts twee leden van de Vredekerk aanwezig. In het kader van SOW is dit een goede manier om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. Voor een volgende samenkomst zou ik het fijn vinden dat meer mensen van de Vredekerk zich aanmelden.

Piet Meerman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland