Terugblik tienerdienst seizoen 2016 2017

We hebben als tieners en team een heel goed tienerdienstseizoen gehad.

Gemiddeld waren er bij de 9 tienerdiensten, 11 tieners aanwezig. Het team bestond dit jaar uit Erna Beukema, Cissy Bronts, Cora Steiginga, Henk Klunder en Jack Hoogstra.

We hadden dit seizoen extra ondersteuning van Hugo Beukema, die als onderdeel van een studieopdracht ons het hele seizoen heel goed heeft geholpen. Bedankt Hugo.

In de tienerdienst hanteren we onze eigen liturgie met als onderdelen geloofsbelijdenis, inbrengmoment van de tieners, Bijbellezing, gesprek met elkaar over een onderwerp, collecte, voorbede van iedereen in een kringgebed en tot slot een zegenbede. Onderwerpen waren: succes, vertrouwen, keuzes maken, doop en belijdenis. Ook hebben we als onderwerp ‘gezag’ gehad naar aanleiding van de film ‘Storm’ in het kader van dit Lutherjaar. In maart zijn we met een aantal tieners samen met veel jeugd van Spijk, Bierum, Krewerd, Losdorp en Holwierde naar de film ‘Storm’ geweest.

Als collectedoel hebben de tieners dit seizen gekozen voor Kika. De opbrengst van de collectes in de tienerdiensten was in totaal € 115, en de collecte in de tienerkerkdienst van 14 mei heeft     € 203,55 opgebracht.

We hebben in juni afscheid genomen van de ‘vijfdejaars’ Niels Roepers en Sander Pot en nodigen volgend seizoen de brugklassers van harte uit om met de tienerdiensten mee te gaan doen.

Aan het eind van het seizoen hebben Erna Beukema en Cissy Bronts afscheid genomen van het tienerdienstteam. We danken hen hartelijk voor de jarenlange inzet; Cissy is 8 jaar bij de tienerdienst betrokken geweest en Erna nog een aantal jaren langer.

Mocht je belangstelling hebben om ons team te versterken dan horen we dat graag.

Als afsluiting van het seizoen hebben we op zondag 11 juni een zeer geslaagde zeildag gehad op de klipper ‘Jade’ van onze ouddorpsgenoten Appie en Konnie Werkman.

Op de website van onze kerk onder ‘Nieuws‘ is het verslag dat Ilse Beukema en Femke Klunder gemaakt hebben van de zeildag te lezen met daarbij diverse foto’s.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland