Terugblik tienerdienst seizoen 2017/2018

We hebben als tieners en team een heel goed tienerdienst-seizoen gehad.

Bij de 7 tienerdiensten en de tienerkerkdienst waren gemiddeld  11 tieners aanwezig.

In de tienerdienst hanteren we onze eigen liturgie met als onderdelen geloofsbelijdenis, inbrengmoment van de tieners, bijbellezing, gesprek met elkaar over een onderwerp, collecte, voorbede van iedereen in een kringgebed en tot slot een zegenbede. Onderwerpen waren: Welkom, Luther, Verwachting, Groningen beeft, Delen en Sorry.

De tienerkerkdienst op 13 mei had als thema ‘Wie in mijn naaste en wie in mijn medemens?’. Aanleiding voor het thema was de popsong ‘Another day in Paradise’ van Phil Collins, die over het verhaal van de barmhartige Samaritaan blijkt te gaan. Het was een heel mooie dienst die de tieners en tienerdienstleiding samen hadden voorbereid met dominee Marco Roepers. De tieners hebben op diverse manieren bijgedragen aan de kerkdienst, met een speciale vermelding voor de poppenkast (inclusief ligfiets) met een eigentijdse versie van de Barmhartige Samaritaan. Na de zegen was nog een verrassingsoptreden van de oudere jongeren Willem-Jan en Jack met het lied ‘Bridge over troubled water’ van Simon & Garfunkel. Als collectedoel hebben de tieners dit seizoen gekozen voor World Servants, dit na de inspirerende presentatie die Jolanda Beereboom gaf over haar World Servants project in Malawi. Dit jaar spaarden we specifiek voor het Cacao-project in Ecuador. De opbrengst van de collectes in de tienerdiensten was in totaal 100 euro en de collecte in de tienerkerkdienst van 13 mei heeft 179,60 euro opgebracht.

In de overstapdienst van 10 juni hebben we Anniek Mollema, Vera Huizing en Lianne Kalsbeek uitgenodigd om volgend jaar mee te gaan doen met de tienerdiensten. Aansluitend aan de kerkdienst hebben we in het jeugdhonk afscheid genomen van de ‘oudste’ tieners Ilse Beukema, Femke Klunder, Jos Hoogstra, Lennard Steiginga en Wouter Hielema.

Op moment van schrijven hebben we nog een activiteit te goed, namelijk een zeilweekend (14 en 15 juli) met een groep van 12 ‘koppen’ op de klipper ‘Jade’ met oud-Lopsters Konnie en Appie Werkman. We gaan vanuit Lauwersoog het wad op en varen het weekend heen en terug naar/van Schiermonnikoog.

Cora Steiginga heeft aangegeven volgend jaar niet meer mee te gaan draaien met het tienerdienstteam. Cora, hartelijk dank voor je jarenlange bijdrage aan de tienerdiensten en bijkomende activiteiten. Het tienerdienstteam bestaat volgend jaar daarmee uit Henk Klunder, Willem-Jan Stuut en Jack Hoogstra. We kunnen nog versterking gebruiken, dus als je het leuk lijkt om eens mee te kijken, dan horen we het graag.

Het tienerdienstteam

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland