Theologische verdieping

De bijbel is niet rechtstreeks uit de hemel komen vallen, maar hoe zit het dan wel?

Wat is de relatie tussen kerkgeschiedenis en de algemene geschiedenis?

Hoe staat het met religie in deze tijd? Wat kunnen we nog met oude dogma’s? Zijn er aanzetten tot een nieuwe spiritualiteit? Helpen ethiek en filosofie bij geloofsvragen?

Hoe verhoudt geloof zich tot het dagelijks leven?

Deze en andere vragen komen aan de orde in de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG). Een cursus voor iedereen die niet bang is om oude zekerheden te bevragen en die openstaat voor nieuwe inzichten. Het is een unieke mogelijkheid om kennis op te doen in gesprek met docenten en medecursisten en om je persoonlijk te ontwikkelen.

TVG Groningen biedt de mogelijkheid in drie avonden kennis te maken met deze cursus. Tijdens deze avonden ga je proeven hoe het is je te verdiepen in allerlei theologisch verwante vakken. Tevens maak je kennis met de meeste docenten. De cursus wordt gegeven op de maandagavonden 25 september en 2 en 9 oktober 2023 in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen van 19.30 – 22.00 uur. Daarna gaat het eerste jaar van start. De kosten voor de Oriëntatiecursus bedragen € 25,00.

Op 11 september 2023 om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in het Willem Lodewijk Gymnasium, waarin oud-cursisten hun ervaringen delen en er gelegenheid is kennis te maken met de cursusleider.

Voor meer details of aanmelding, bezoek de website www.tvg-groningen.nl of neem contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-422112.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland