Toeslagen: vergeet ze niet!

Meer mensen komen in 2023 in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit komt omdat de inkomensgrenzen zijn verhoogd. Hebt u geen toeslagpartner? Dan hebt u in 2023 recht op zorgtoeslag als uw inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 was dit € 31.998 per jaar. Hebt u een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie inkomen niet hoger is dan € 48.224 per jaar. In 2022 was dit € 40.994 per jaar.

Het inkomen waarover we het dan hebben is het belastbaar inkomen, dus niet het jaar inkomen, maar het jaarinkomen waar alle aftrekposten, zoals woning, giften, ziektekosten enz. al vanaf zijn.

Als u nu geen zorgtoeslag krijgt, check dan altijd na afloop van een jaar of u toch misschien recht zou hebben gehad op deze toeslag of andere toeslagen.

Bij de privé-aangiften die ik doe maak ik redelijk vaak mensen blij door te vragen ‘en heeft u ook toeslag gehad?’ Dus check dit voor uzelf of laat dit doen door de persoon die uw belastingaangifte(n) verzorgt!

Wietse Bouwman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland