Tulpen als teken van verbondenheid

Donderdag 18 maart heeft de diaconie, samen met een aantal vrijwilligers, een bosje tulpen, als teken van verbondenheid, aan de gemeenteleden gebracht.

 

 

 

Ook hebben we samen, met de diaconie van Maarland, alle bewoners van Wiemersheerd, Assieshof en van Leeuwenhof een bosje gebracht.

 

 

 

 

 

 

De diaconie Vredekerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland