Tweede Ontmoetingsavond: Maarland –Vredekerk

Op maandag 4 april jl. om 19.20 uur kwamen wij met 20 mensen samen in de Vredekerk. Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers erbij maakten we kennis met elkaar. Ikzelf zat naast iemand die oorspronkelijk uit Johannesburg in Zuid-Afrika kwam, we hadden een leuk gesprek.

Marian Hoogstra heette ons welkom op deze avond en vertelde wat de bedoeling van de avond was, namelijk ontmoeten. Vervolgens vertelde Greetje Nomden (ouderling Maarland wijk 2) iets over zichzelf waarom ze ouderling was geworden, daarna kregen Janny Huis (ouderling Maarland wijk 3) en Marian Hoogstra (ouderling Vredekerk wijk 4) een beurt.

Om 20.00 uur werden wij op stap gestuurd naar de Petrus en Pauluskerk. Met ons wandelmaatje bespraken wij de vraag die we hadden meegekregen over een onvergetelijke ontmoeting in jouw leven. In de Petrus en Pauluskerk zaten wij in een kring in de Mariakapel.

De heer Menno Wieringa vertelde ons de geschiedenis van Maria, de moeder van Jezus die is afgebeeld op de gewelven van de kapel in acht schilderingen. Wij vonden het allemaal heel interessant, Menno vertelde het heel boeiend en het was ook nog heel leerzaam.

Na het verhaal gingen wij weer op weg naar de Vredekerk waar we onder het genot van een hapje en een drankje elkaar vertelden wat het pastoraat voor jou betekent, het waren fijne gesprekken. Om 22.00 uur ging Greetje Nomden de avond afsluiten en ging iedereen met een blij en warm gevoel naar huis. Het was een zeer waardevolle avond.

Jopie van der Wal

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland