Uit de kerkenraad van juni 2023

Op 27 juni werden de kerkenraadsleden verwacht in Zeerijp voor een vergadering. De samenstellong van de kerkenraad (qua leeftijd) zorgde er voor dat een flink aantal leden niet aanwezig was. Juni blijkt dan toch een geliefde vakantiemaand voor mensen met overwegend grijze lokken. Niettemin ging de vergadering gewoon door. Sterker nog: ook in de maanden juli en augustus komt de kerkenraad gewoon in vergadering bijeen. Best wel ongebruikelijk, maar de aanstaande fusie maakt meerdere overlegmomenten handig en soms zelfs noodzakelijk. Het zal geen gewoonte worden, dat ter geruststelling.

We zullen op 9 september een barbecue organiseren voor iedereen die op welke manier dan ook een steentje bijdraagt aan het reilen en zeilen van onze gemeente(n). De uitnodiging volgt nog.

Henny Meerman en Gea Stoter zullen zitting nemen in het moderamen. Hiermee is de verhouding vrouw / man in het moderamen weer een beetje meer in evenwicht.

Er komt in het najaar een vacaturebank. We hopen dat daarmee soms kleine, iets grotere en grote taken in de gemeente(n) kunnen worden ‘opgeëist’ door gemeenteleden.

Een hartenkreet tot slot: ik zie uit naar de dag dat ik niet langer het woord gemeente(n) hoef te gebruiken, maar simpelweg GEMEENTE. Ik zet mijn gebeden en kaarten wat dat betreft op 1 januari 2024.

Namens de kerkenraad,
Ad Bakker

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland