Uit de kerkenraad

Het was op 21 september de eerste keer dat de kerkenraad bijeenkwam na de zomer. Dat betekent niet dat er sinds de vergadering van eind juni helemaal niets gebeurde. In tegendeel. Er is in de aanloop naar en voorbereiding op de gewenste fusie veel werk verzet. Vaak is dat voor het doorsnee lid van onze kerken niet altijd zichtbaar, maar wel echt nodig. Zo konden we tijdens de vergadering de gezamenlijke begroting voor 2024 aanschouwen en bespreken. Er was ook al een doorkijk naar de komende acht jaar beschikbaar. Allemaal benodigde gegevens voor de fusie. Een woord van dank voor de kerkrentmeesters! In de meerjarenbegroting is uitgegaan van de invulling van de vacature van een predikant voor 60%. Deze vacature ontstond bij het vertrek van Marco Roepers. De invulling wordt nu deels gedaan door Pier Prins. Over een “definitieve” invulling zal in de komende periode gesproken worden. Ook is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een kerkmusicus, of zo u wil cantor, meegenomen.

Het aanstuurplougje bracht in de vergadering verslag uit over de verdere vorderingen op het gebied van de fusie. Er is gesproken met drie ons omringende gemeenten (Appingedam, Westeremden en ’t Zandt) over de grenzen van de nieuwe gemeente die ontstaat na de fusie. Dat overleg is noodzakelijk, omdat de grenzen hier en daar overlappen. Nu zou ik een heel “technisch” verhaal kunnen beginnen, maar dan haakt u misschien wel af en dat zou jammer zijn. Het overleg is gedaan en zoals het lijkt komen we er wel uit, maar kost het wel tijd. Op 5 oktober gaat de kerkenraad aan de slag met het beleidsplan en de plaatselijke regeling. Zondag 8 oktober is er, zoals we dat genoemd hebben een “inloopspreekuur” voor gemeenteleden die vragen hebben over het fusieproces. Als u dit leest is dat al achter de rug. Op 9 november is er een gemeentevergadering. Nader info volgt uiteraard nog, maar noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Ad Bakker

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland