Uit de Pastorie 01-2019

Iedereen die ons een kerst- en of nieuwjaarskaart heeft gestuurd hartelijk dank! We zijn blij met de kaarten die we mochten ontvangen en we wensen iedereen ook “veul haail en zegen” toe in het nieuwe jaar. Veul haail en zegen is een prachtige Groningse nieuwjaarsgroet. Heil en zegen zijn woorden die bij uitstek in de sfeer rond kerst horen. Want is de geboorte van Jezus geen teken van heil en zegen? Met het Gronings heb ik de afgelopen periode meer kennisgemaakt door de cursus Grunnigers proaten,  in het Huis van de Groninger Cultuur in Stad, vlakbij het hoofdstation te volgen. Het is echt heel gezellig en we proberen zo goed en kwaad als het gaat dan zoveel mogelijk in het Gronings te praten. Soms probeer ik dat ook wel hier in het dorp. Het gaat niet altijd goed maar het blijft erg leuk en leerzaam om te doen. Vrijdag 11 januari was de Zelle avond. Er kwamen ongeveer 30 mensen en we keken naar een videoregistratie van het optreden van Freark Smink als dominee Zelle. Het is echt knap hoe Smink Zelle neerzet. Hij speelt niet alleen Zelle, maar ook zijn moeder, de buurvrouw en zichzelf. Heel vaak als er eenopmerking over Zelle wordt gemaakt gaat hij daar als Zelle op in. Alle bekende verhalen van Zelle kwamen voorbij: het fietsen, zijn zeer typerende manier om diensten te leiden ( die bomvol zaten), het eten bij gastgezinnen, het vele fietsen, zwemmen en joggen, de manier waarop hij omgaat met zijn uiterlijk. Zo knap hoe hij van rol wisselt, indrukwekkend hoe hij de oude en zieke Zelle neerzet. Het bracht naderhand weer veel verhalen boven bij anderen. Wat mij trof was hoe Smink als zichzelf op zoek was naar troost en dat bij Zelle niet vond. Was Zelle niet veel vastgelopen in wat je allemaal moet doen? Dat past ook wel in de cultuur van de jaren vijftig in de Gereformeerde Kerk. Veel regels over wat wel moet en wat niet mag. Maar waar was de genade van God die de basis van de kerk is? Is niet de kern van Jezus missie dat wij kinderen van God zijn voordat wij ook maar iets gedaan hebben?  Zelf denk ik dat daar de troost van het geloof zit.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland