Uit de pastorie 1-2018

Komende week gaan er een paar leuke dingen plaatsvinden  die ik met veel plezier aan het voorbereiden ben.

Zondag 21 januari hebben wij de clustercombodienst. Het wordt een vrolijke en vlotte dienst voor heel het gezin. Het thema is: een parel in Gods hand. Het combo zal verschillende liederen begeleiden en het is aangevuld met verschillende Lopsters.  Maandag hebben Anne Nijland en ik de puntjes op i gezet.

Op donderdag 25 januari is onze bijeenkomst in het kader van de gebedsweek van de eenheid. Die doen we in het Dorpshuis omdat een plek is waar we als kerken aangeven ook in de samenleving aanwezig te willen zijn. We hebben de viering voorbereid met de nieuwe predikant van de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk, Christiaan Kanis, met ondersteuning van Teunis Haveman die vorig jaar de honneurs waarnam. Peter Grashuis en Wiebrand van Weerden hebben mee voorbereid namens Waardevol Leven en namens de Protestantse Gemeente Loppersum-Maarland Tjalling Huisman en ondergetekende. Van alle kerken  zal er die avond een inbreng zijn. Het begint om 19:30 uur.

 

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland