Uit de Pastorie 1

Het jaar 2014 is achter de rug en 2015 is begonnen. We wensen iedereen een gezegend nieuw jaar toe. Hartelijk dank voor de kerst- en nieuwjaarswensen die we hebben ontvangen.

Ook in het nieuwe jaar is er weer meer dan genoeg te doen. Op vrijdag 9 januari is er weer een gespreksgroep in Wiemersheerd. We beginnen om 9:45 uur in de grote vergaderzaal aan de gang naar de koffiekamer. Het duurt tot 11:00 uur. Het onderwerp van de nieuwe reeks die ondergetekende zal leiden wordt gevormd door een aantal hoofdstukken uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Een belangrijke brief van Paulus die in de loop van de geschiedenis van betekenis is geweest. Maarten Luther ontdekte door deze brief dat het ging om gerechtigheid uit geloof en niet door werken. Het Romeinencommentaar van Karl Barth inspireerde vele bekende theologen zoals Miskotte, Noordmans, Buskes en Berkouwer. En ook nu kan deze brief nieuwe wegen wijzen.

Zondag 11 januari om 9:30 uur in de Vredekerk een dienst met muzikale medewerking van de Malletband . De muziek van de Malletband van Loppersums Harmonie is vaak verrassend en een dienst met hun medewerking lijkt mij een bijzondere ervaring. Ik kijk er dan ook naar uit en ik hoop u ook.

Woensdag 14 januari is er voor de eerste keer Brugklascatechese. We beginnen om 19:00 in de het jeugdhonk van de Vredekerk. Iedereen die dit schooljaar voor het eerst naar het Voortgezet Onderwijs gaat  is hiervoor van harte uitgenodigd. We staan stil bij de geschiedenis van het geloof tussen de tijd dat de bijbel geschreven is en nu. Aan de hand van video’s zullen we bepaalde mensen voor wie het geloof belangrijk was beter leren kennen en ons afvragen wat zij ons nog te zeggen hebben.

 

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland