Uit de Pastorie 10

Uit de pastorie Van der Munnikstraat

Afgelopen maand heb ik een cursus afgesloten in het kader van de Permanente Educatie. Die cursus heette “Bruggen bouwen, present zijn in wijk of dorp” en werd aan de PThU in Groningen gegeven door prof. Henk de Roest en docent Marten van der Meulen. Het gaat over relaties leggen tussen de (wijk)gemeente en de omgeving zodat de kerk ook iets betekent voor de meerderheid van de bevolking die geen relatie met de kerk heeft. Dat gebeurt eigenlijk al, maar het is goed je daar bewust van te zijn en met nieuwe initiatieven dat te bevorderen. Een voorbeeld is het Platform kerk en Aardbeving dat breed oecumenisch is samengesteld en contact heeft met allerlei groepen en instanties. Zaterdag 28 mei stond er een interview in het Dagblad van het Noorden met Jitse van der Wal, VrijgemaaktGereformeerd predikant in Appingedam en voorzitter van het platform. Ook in de krant van de Groninger Bodembeweging heeft u over het Platform kunnen lezen. In het Kerkblad is dat nog veel te weinig het geval en daar willen we wat aan gaan doen. De cursus bevordert het nadenken over en het realiseren van dergelijke contacten van de gemeente met de plaatselijke gemeenschap waar het deel van uitmaakt.

Deze maand heb ik een andere cursus, die is aan de PThU in Amsterdam. Dat is de cursus Gunning over kerk en koninkrijk, die gegeven wordt door docent Leo Mietus die het Verzameld Werk van Gunning bezorgd heeft en Theo Hettinga, eveneens docent.

Over J.H. Gunning jr. heb ik al eerder een cursus gevolgd. Misschien bevreemdt het sommigen dat ik zo geïnteresseerd ben in een negentiendeeeuwse theoloog. Maar ik denk dat hij ons in de 21ste eeuw toch nog heel wat te zeggen heeft. De negentiende eeuw was de eeuw waarin geloof en wetenschap uit elkaar vielen. Het was de eeuw van de evolutietheorie en tal van wetenschappelijke ontdekkingen die niet eenvoudig te rijmen waren met het traditionele gelovige wereldbeeld.  De reactie was tweeërlei: De modernen, later vrijzinnigen genoemd, gingen het geloof aanpassen aan de wetenschappelijke inzichten. De orthodoxen verwierpen de wetenschap en bleven trouw aan het geloof. Gunning wilde het geloof niet geheel aan de wetenschap uitleveren, maar ook de wetenschap niet verwerpen. Hij zocht naar een tussenweg. Nog steeds zijn deze posities actueel, ook in de plaatselijke situatie. De zoektocht van Gunning naar deze derde weg helpt mij ook met mijn zoektocht naar mijn eigen positie in de huidige wereld.

De cursus Bruggen Bouwen gaat vooral over deze tijd en de cursus Gunning behandelt een stem uit het verleden. Dat is toch mooi en typerend voor geloven: In gesprek te zijn met de wereld om je heen en met de stemmen uit de traditie waarin het geloof is doorgegeven.

Ds. Marco Roepers[:en]Uit de pastorie Van der Munnikstraat

Afgelopen maand heb ik een cursus afgesloten in het kader van de Permanente Educatie. Die cursus heette “Bruggen bouwen, present zijn in wijk of dorp” en werd aan de PThU in Groningen gegeven door prof. Henk de Roest en docent Marten van der Meulen. Het gaat over relaties leggen tussen de (wijk)gemeente en de omgeving zodat de kerk ook iets betekent voor de meerderheid van de bevolking die geen relatie met de kerk heeft. Dat gebeurt eigenlijk al, maar het is goed je daar bewust van te zijn en met nieuwe initiatieven dat te bevorderen. Een voorbeeld is het Platform kerk en Aardbeving dat breed oecumenisch is samengesteld en contact heeft met allerlei groepen en instanties. Zaterdag 28 mei stond er een interview in het Dagblad van het Noorden met Jitse van der Wal, VrijgemaaktGereformeerd predikant in Appingedam en voorzitter van het platform. Ook in de krant van de Groninger Bodembeweging heeft u over het Platform kunnen lezen. In het Kerkblad is dat nog veel te weinig het geval en daar willen we wat aan gaan doen. De cursus bevordert het nadenken over en het realiseren van dergelijke contacten van de gemeente met de plaatselijke gemeenschap waar het deel van uitmaakt.

Deze maand heb ik een andere cursus, die is aan de PThU in Amsterdam. Dat is de cursus Gunning over kerk en koninkrijk, die gegeven wordt door docent Leo Mietus die het Verzameld Werk van Gunning bezorgd heeft en Theo Hettinga, eveneens docent.

Over J.H. Gunning jr. heb ik al eerder een cursus gevolgd. Misschien bevreemdt het sommigen dat ik zo geïnteresseerd ben in een negentiendeeeuwse theoloog. Maar ik denk dat hij ons in de 21ste eeuw toch nog heel wat te zeggen heeft. De negentiende eeuw was de eeuw waarin geloof en wetenschap uit elkaar vielen. Het was de eeuw van de evolutietheorie en tal van wetenschappelijke ontdekkingen die niet eenvoudig te rijmen waren met het traditionele gelovige wereldbeeld.  De reactie was tweeërlei: De modernen, later vrijzinnigen genoemd, gingen het geloof aanpassen aan de wetenschappelijke inzichten. De orthodoxen verwierpen de wetenschap en bleven trouw aan het geloof. Gunning wilde het geloof niet geheel aan de wetenschap uitleveren, maar ook de wetenschap niet verwerpen. Hij zocht naar een tussenweg. Nog steeds zijn deze posities actueel, ook in de plaatselijke situatie. De zoektocht van Gunning naar deze derde weg helpt mij ook met mijn zoektocht naar mijn eigen positie in de huidige wereld.

De cursus Bruggen Bouwen gaat vooral over deze tijd en de cursus Gunning behandelt een stem uit het verleden. Dat is toch mooi en typerend voor geloven: In gesprek te zijn met de wereld om je heen en met de stemmen uit de traditie waarin het geloof is doorgegeven.

Ds. Marco Roepers[:de]Uit de pastorie Van der Munnikstraat

Afgelopen maand heb ik een cursus afgesloten in het kader van de Permanente Educatie. Die cursus heette “Bruggen bouwen, present zijn in wijk of dorp” en werd aan de PThU in Groningen gegeven door prof. Henk de Roest en docent Marten van der Meulen. Het gaat over relaties leggen tussen de (wijk)gemeente en de omgeving zodat de kerk ook iets betekent voor de meerderheid van de bevolking die geen relatie met de kerk heeft. Dat gebeurt eigenlijk al, maar het is goed je daar bewust van te zijn en met nieuwe initiatieven dat te bevorderen. Een voorbeeld is het Platform kerk en Aardbeving dat breed oecumenisch is samengesteld en contact heeft met allerlei groepen en instanties. Zaterdag 28 mei stond er een interview in het Dagblad van het Noorden met Jitse van der Wal, VrijgemaaktGereformeerd predikant in Appingedam en voorzitter van het platform. Ook in de krant van de Groninger Bodembeweging heeft u over het Platform kunnen lezen. In het Kerkblad is dat nog veel te weinig het geval en daar willen we wat aan gaan doen. De cursus bevordert het nadenken over en het realiseren van dergelijke contacten van de gemeente met de plaatselijke gemeenschap waar het deel van uitmaakt.

Deze maand heb ik een andere cursus, die is aan de PThU in Amsterdam. Dat is de cursus Gunning over kerk en koninkrijk, die gegeven wordt door docent Leo Mietus die het Verzameld Werk van Gunning bezorgd heeft en Theo Hettinga, eveneens docent.

Over J.H. Gunning jr. heb ik al eerder een cursus gevolgd. Misschien bevreemdt het sommigen dat ik zo geïnteresseerd ben in een negentiendeeeuwse theoloog. Maar ik denk dat hij ons in de 21ste eeuw toch nog heel wat te zeggen heeft. De negentiende eeuw was de eeuw waarin geloof en wetenschap uit elkaar vielen. Het was de eeuw van de evolutietheorie en tal van wetenschappelijke ontdekkingen die niet eenvoudig te rijmen waren met het traditionele gelovige wereldbeeld.  De reactie was tweeërlei: De modernen, later vrijzinnigen genoemd, gingen het geloof aanpassen aan de wetenschappelijke inzichten. De orthodoxen verwierpen de wetenschap en bleven trouw aan het geloof. Gunning wilde het geloof niet geheel aan de wetenschap uitleveren, maar ook de wetenschap niet verwerpen. Hij zocht naar een tussenweg. Nog steeds zijn deze posities actueel, ook in de plaatselijke situatie. De zoektocht van Gunning naar deze derde weg helpt mij ook met mijn zoektocht naar mijn eigen positie in de huidige wereld.

De cursus Bruggen Bouwen gaat vooral over deze tijd en de cursus Gunning behandelt een stem uit het verleden. Dat is toch mooi en typerend voor geloven: In gesprek te zijn met de wereld om je heen en met de stemmen uit de traditie waarin het geloof is doorgegeven.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland