Uit de pastorie 10-2018

Komende zondag (10 juni) is de overstapdienst waarin achtste-groepers Anniek, Lianne en Vera afscheid nemen van de kindernevendienst en welkom worden geheten bij de Tienerdienst. Maar deze dienst markeert eigenlijk veel meer dan dat alleen. Want er begint voor hen ook een nieuw leven op het voortgezet onderwijs. Dat is buiten de vertrouwde omgeving waarbinnen ze lang hebben geleefd. Bovendien staat ook de puberteit voor de deur. Deze overgang willen we markeren met deze dienst. Dat komt ook tot uitdrukking in  het moment van de dienst waarin de ouders de kinderen een wens meegeven. Zo wordt het ook een moment in de (geloofs)opvoeding waarin de toegenomen zelfstandigheid van de kinderen tot uitdrukking wordt gebracht.

Het wordt een bijzondere dienst, want ook het clustercombo zal meewerken aan deze dienst. Dat geeft ook de mogelijkheid om de liturgie meer af te stemmen op de smaak van jongeren.  Lianne, Vera Homeen Anniek hebben ook hun wensen doorgegeven en daar hebben we zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Ook het collectedoel Warchild is door hen uitgekozen.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland