Uit de pastorie 10-2018

Komende zondag (10 juni) is de overstapdienst waarin achtste-groepers Anniek, Lianne en Vera afscheid nemen van de kindernevendienst en welkom worden geheten bij de Tienerdienst. Maar deze dienst markeert eigenlijk veel meer dan dat alleen. Want er begint voor hen ook een nieuw leven op het voortgezet onderwijs. Dat is buiten de vertrouwde omgeving waarbinnen ze lang hebben geleefd. Bovendien staat ook de puberteit voor de deur. Deze overgang willen we markeren met deze dienst. Dat komt ook tot uitdrukking in  het moment van de dienst waarin de ouders de kinderen een wens meegeven. Zo wordt het ook een moment in de (geloofs)opvoeding waarin de toegenomen zelfstandigheid van de kinderen tot uitdrukking wordt gebracht.

Het wordt een bijzondere dienst, want ook het clustercombo zal meewerken aan deze dienst. Dat geeft ook de mogelijkheid om de liturgie meer af te stemmen op de smaak van jongeren.  Lianne, Vera Homeen Anniek hebben ook hun wensen doorgegeven en daar hebben we zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Ook het collectedoel Warchild is door hen uitgekozen.

Ds. Marco Roepers

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.

Toekomstige evenementen

 1. Kapstokgesprek in het voorjaar

  10 februari 20:00 - 21:30
 2. Film in de Vredekerk

  18 februari 19:45
 3. Keek op de Preek

  20 februari 10:30
 4. Basics

  1 maart 15:45 - 16:45
 5. Kapstokgesprek in het voorjaar

  3 maart 20:00 - 21:30

PKN Vredekerk Maarland