Uit de pastorie 10

Vrijdag 8 september is er weer de ouderengespreksgroep in de grote vergaderruimte aan de gang naar de koffiezaal in Wiemersheerd. We beginnen om 9:45 uur en we gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de Bijbel.  Ook mensen van buiten Wiemersheerd zijn van harte welkom.

Woensdag 13 september is er de Johannes Leeskring. We lezen dan verder in het Johannesevangelie. We lezen dat heel nauwkeurig en vragen ons af waarom het nu zo opgeschreven staat. Het Johannes Evangelie is geschreven in een eenvoudige stijl, maar heel diepzinnig van inhoud. Het roept de vraag op wat nu echt leven is en of ik wel echt leef. Je leeft pas als je gelooft, zo maakt dit evangelie duidelijk. Wat is dan geloven?  Dit soort vragen en dingen komen aan bod 13 september om 20:00 uur in het Jeugdhonk. U kunt altijd mee gaan doen met deze groep. Nadere informatie bij mij of Agnes Swaagman.

Ds. Marco Roepers.  

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland