uit de Pastorie 10

zondag  15 maart bezocht een grote groep studenten onze kerkdienst in de Petrus  en Pauluskerk. Ze waren bezig met een rondreis door Nederland in verband met de provinciale verkiezingen. Vanwege de aardbevingsproblematiek hier werd Loppersum ook aangedaan. Hoewel het mij van tevoren gemeld was, had ik mij niet gerealiseerd hoe groot de groep was: namelijk 25 personen groot. Het zou beter zijn geweest om ze even welkom te heten, maar desalniettemin voelden ze zich toch welkom. Tijdens het koffiedrinken mengden ze zich onder gemeenteleden waarbij geanimeerde gesprekken ontstonden in een hele positieve sfeer. Zo was de sfeer ook toen ik naderhand in de consistorie een gesprek met hen had waar ik allerlei vragen van hen mocht beantwoorden. Dat ging onder meer  over de verhouding tussen kerk en overheid/politiek, de toekomst van de kerk en de krimp van de regio, de aardbevingsproblematiek, maar ook waarom ik predikant ben geworden. Dat laatste was een persoonlijke vraag en daar heb ik ook een persoonlijk antwoord opgegeven. Aan het einde van het gesprek klonk er tot mijn schrik een applaus. De groep ging door Loppersum wandelen en ik ging weer naar huis. Hoewel niet alles van onze (mijn) kant goed was gegaan, was het toch een erg leuke belevenis.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland