Uit de Pastorie 11

Komende zondag (19 juni) is er een bijzondere gezamenlijke dienst in de Vredekerk: De overstapdienst voor de oudste kinderen van de basisschool. Dit jaar zijn het er vier: Annemarie Don, Alfred Beukema, Derk Mollema en Job van Zanten. Zij gaan voor het laatst naar de kindernevendienst en worden voortaan uitgenodigd voor de tienerdienst. Deze overstap valt samen met de overgang van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs. De school ligt (vaak) verder van huis en ze zullen ook allerlei andere veranderingen  meemaken. Ze worden zelfstandiger en zullen snel volwassen worden.

Deze overgang krijgt in deze dienst een ritueel. De ouders spreken een droom uit voor hun kind en geven daarnaast een gesloten envelop aan hun kind met daarin een korte uitleg van wat wat in het geloof belangrijk voor hen is. Die mogen de kinderen thuis openmaken. Het is een persoonlijke boodschap voor hen.  Dat ritueel maakt zichtbaar wat geloofsopvoeding is. Je geeft je kinderen mee wat in het geloof belangrijk voor je is. Wanneer ze zelfstandig zijn geworden, maken zij daarin hun eigen keuzes. Je hoopt dat wat je mee hebt willen geven ook voor hen van wezenlijk belang zal zijn  geworden. Ouders kunnen wel blijven bidden voor hun kinderen en ook de kerk kan dat. Ook dat zullen we in deze dienst doen.

Het thema is ‘Dromen van de toekomst’. Als je jong bent kun je dromen van wat je allemaal kan worden, maar zullen die dromen ook uit komen? We lezen het verhaal van Jakob in Bethel (Genesis 28) en zullen nadenken over wat deze lezing daarover zegt.

Ds. Tjalling Huisman en ik zullen voorgaan. We maken voor het eerst gebruik van de nieuwe beamerinstallatie met de beamer uit het plafond en het scherm boven de preekstoel.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland