Uit de pastorie 11-2018

De vakantietijd is weer voorbij. Na een lange zomer zijn de scholen weer begonnen en begint het gewone dagelijkse leven weer. Ook in de kerk beginnen deze maand de catechisaties en de gespreksgroepen weer. In het winterprogrammaboekje kunt u er meer over lezen. Ook ikzelf heb een goede vakantie achter de rug. De fietstocht naar Zuid-Limburg was geslaagd en ik heb menig heuvel daar op de ligfiets beklommen. Een geslaagde vakantie is niet vanzelfsprekend en ik ervaar dit beslist als een vorm van zegen die ik heb mogen ontvangen. De startzondag is op 16 september. Het is een bijzondere inspirerende zondag met veel bijzondere activiteiten waarop we elkaar ontmoeten. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland