Uit de pastorie 11

De vakantie is voorbij, voor de meesten althans. Het gewone leven is weer begonnen: de scholen zijn begonnen en ook anderen zullen weer aan het werk zijn. Mijn vakantie is eigenlijk al weer een tijdje voorbij. De voorbereidingen voor de Startzondag moesten ook gebeuren in de tijd direct na de vakantie terwijl de schoolvakanties nog niet voorbij waren. Toch is het programma leuk en aantrekkelijk geworden. Het thema is Open Huis en de uitwerking van dat thema is in het programma tamelijk letterlijk.

Een andere activiteit die in september gaat beginnen is de Johannesleeskring. We lezen hier het Johannesevangelie helemaal van voor naar achteren en proberen het nauwkeurig te lezen. We vragen ons af waarom het nu zo opgeschreven is en wat het ons nu te zeggen heeft. Tijdens vorige keren merkte ik dat het Johannesevangelie mij weer helemaal fascineerde. De taal is zo eenvoudig en het is toch zo diepzinnig. Het gaat over Jezus en het gaat over mij en mijn leven. Waar leef ik voor, of eigenlijk, hoe leef ik echt? Leef ik wel echt? Echt leven kan niet zonder geloof, dat lees ik in het Johannesevangelie. Fascinerend om dat zo op mij in te laten werken. Wilt u meedoen, dat kan. U kunt bij mij

(predikant@pknloppersummaarland.nl) of Agnes Klunder (agnesswaagman@gmail.com) terecht.

Ds. Marco Roepers

 

 

Op verhaal komen in het aardbevings en versterkingsgebied.

Iedereen in Loppersum en omstreken krijgt te maken met de versterkingsoperatie. Het is de volgende  fase  in de aardbevingsproblematiek. Onze huizen moeten worden versterkt en daarvoor komen allerlei mensen over de vloer. Eerst om uitgebreid onderzoek te doen en daarna om afspraken te maken. Maar er is ook nog een ander verhaal. Dat is ons eigen verhaal en beleving en wij zoeken naar bemoediging en kracht. Waar kunnen wij die vinden? Op maandag 9 oktober 2017 in de Vredekerk willen wij op verhaal komen. Het boek met het verhaal van God en mensen oftewel de Bijbel gaan we openen en lezen in de context van wat er hier allemaal gebeurt. En dan gaan we als groep samen zoeken naar de bemoediging, troost en de weg die de Bijbel ons aanreikt in deze situatie. Een eerdere avond in Appingedam op 27 april is heel vruchtbaar geweest en heeft veel betekend voor de deelnemers. Daarom lijkt het ons goed om ook in Loppersum een dergelijke bijeenkomst te hebben.

Deze begint om 20:00 uur in de Vredekerk. De leiding is in handen van Jacobine Gelderloos van de PThU en ds. Marco Roepers. Aanmelden kan bij de laatste en ondergetekende:

predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl

0596572929

 

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland