Uit de Pastorie 11

In de afgelopen tijd viel mij op dat een preek vaak wordt beschouwd als iets dat op zichzelf staat, een zelfstandige tekst. De preek ging daar en daar over en dan volgt iets uit de actualiteit wat in de preek aan bod kwam, bijvoorbeeld IS of de verkiezingen. Maar een preek en dat geldt zeker voor de mijne, staat niet op zichzelf. Een preek is gebaseerd op één of meer Bijbelteksten en is niets meer of minder dan een poging die Bijbeltekst(en) op onze huidige situatie te laten slaan. “Wat zegt die Bijbeltekst ons nu?” is de centrale vraag van elke preek. En bij de bespreking of weergave van de preek zal ook die bewuste Bijbeltekst betrokken moeten worden. Dan kun je tot essentie komen van wat een preek wil zeggen.

Ik persoonlijk vind dat het niet meevalt. Er zijn in de kerk heel verschillende mensen, met verschillende achtergronden, opvattingen, vragen enz. enz. Die mensen vormen de geadresseerde van  de preek en die moeten recht gedaan worden in hun situatie. En dan is er de Bijbeltekst die geklonken heeft in een andere tijd, in een andere cultuur, in totaal andere omstandigheden. Ook die tekst moet recht gedaan worden. Beide moeten op een zinvolle manier op elkaar betrokken worden. Daarin speelt mijn eigen persoonlijk geloof, of  de meer doordachte uiting of vorm daarvan, mijn theologie, een hele belangrijke rol. Maar uiteindelijk moet die helpen de Bijbeltekst te vertolken naar nu en niet de plaats van de tekst in gaan nemen. Kortom elke week weer een spannende oefening.

Zondag 5 april is het Pasen. We lezen dan Johannes 20, het gedeelte van dit evangelie dat handelt over de opstanding van Jezus. Naast dit gedeelte lezen we ook 1 Korintiërs 15. Ik heb over dit hoofdstuk uit deze brief van Paulus in de afgelopen maand een cursus in het kader van de permanente educatie voor predikanten gevolgd. Het is een van de uitgebreide gedeelten over de opstanding in de Bijbel en het past daarom heel goed bij Pasen. Ik heb tijdens deze cursus allerlei achtergronden en interpretaties van dit hoofdstuk gehoord en ook wat het eigene ervan is gezien de andere Bijbelboeken. Ik hoop tijdens de preek wat van deze nieuw opgedane kennis met u te kunnen delen.

Aan de paasdienst zal ook Loppersums Harmonie meewerken zodat het weer een vrolijke dienst wordt. Iedereen is van harte welkom om ook dit jaar de opstanding van Jezus te kunnen vieren.

  1. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland