Uit de pastorie 12

Zondag 10 juli hebben we een psalmendienst in de Vredekerk. We vieren dan het Geneefs psalter (de Psalmen uit het oude liedboek, de nummers 1 t/m 150 zonder lettertoevoeging in het nieuwe). De meditatie in het kerkblad gaat over het gedicht “Moeder de Vrouw” van Martinus Nijhoff waar de psalmen een belangrijke rol spelen in een soort mystieke ervaring.

Dat is niet de eerste keer dat ik de afgelopen maanden  de psalmen en dan het Geneefs Psalter in het bijzonder een belangrijke rol laat spelen.

In maart vroeg ik mij in de meditatie af of Psalmen wel geschikt waren om de opstanding van Jezus te vieren? Maar het is Jezus zelf die met een psalm (118) zijn opstanding al profeteert. In Hem krijgen de psalmen nieuwe betekenis en juist in de berijming van het Geneefs psalter proeven we iets van die nieuwe betekenis van de Psalmen. Die berijming is vaak Nieuw-Testamentisch gekleurd.

In december stond ik stil bij een lied van Huub Oosterhuis: “Komt ons in diepe nacht ter ore” (lied 489 in het nieuwe liedboek). Het lied heeft de psalmmelodie van psalm 98. Maar niet alleen door de melodie is het lied verbonden met Geneefs Psalter, ook door de tekst. De regel “Zing voor uw God, Hij openbaarde” in het lied komt rechtstreeks uit dezelfde psalm. Ook de van huis uit Rooms-Katholiek Huub Oosterhuis eert het Geneefs Psalter. Reden genoeg dus om eens bewust stil te staan welke schat wij hebben in onze traditie en heel bewust deze traditie voor te zetten. Zondag doen wij dat niet zonder trompetgeschal. U bent allen van harte welkom.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland