Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  25 oktober 09:30
 3. Ontmoetingen Elthato

  29 oktober 20:00
 4. Kerkdienst Vredekerk

  1 november 09:30
 5. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  8 november 09:30
 6. Kerkdienst Vredekerk

  8 november 09:30
 7. Kerkdienst Jacobuskerk

  15 november 09:30
 8. Kerkdienst Vredekerk

  15 november 09:30
 9. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  22 november 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  22 november 09:30

Uit de pastorie 12

Het is de stille week. We staan stil bij het lijden en sterven van onze Heer. De avondmaalsdienst op Witte donderdag en de gedachtenisdienst op Goede Vrijdag bepalen ons daarbij. Maar we weten ook dat het lijden van Jezus niet tragisch was maar dat deze weg bewust door hem gekozen is. Dat het het hoogtepunt van zijn missie is. Vreemd naar onze maatstaven maar dat tekent gelijk hoe ver de Goddelijke wijsheid de menselijke overstijgt.

De woorden die terugkeren in deze diensten getuigen van de hoop die wij als gemeente hebben gedurende de Stille Week:

Licht dat terugkomt.
Hoop die niet sterven wil.
Vrede die bij ons blijft.

Ze wijzen vooruit op de opstanding waarin de dood door God verslagen wordt en dat Jezus verschijnt als eersteling van ons allen in het nieuwe leven. Dat vieren wij in de dienst op Stille Zaterdag om 22:00 uur in de Petrus en Pauluskerk en om 10:00 uur in de Vredekerk en de Jacobuskerk in Zeerijp. Om het feestelijke karakter te versterken zal aan de dienst in de Vredekerk Loppersum’s Harmonie meewerken.

Op Goede Vrijdag 3 april is er om 9:45 uur weer de ouderen gespreksgroep in Wiemersheerd in de grote vergaderzaal  aan de gang naar de koffiekamer. We zullen dan stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heer. De groep is open voor iedereen.

ds. Marco Roepers

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.