Uit de Pastorie 13

Op vrijdag 17 april jl. bezocht de scriba van de PKN Arjan Plaisier de provincie Groningen op uitnodiging van de werkgroep Kerk en Aardbeving waar ik ook deel van uitmaak. Hij ging samen met Bisschop  De Korte op pad. Eerst bezochten zij het Provinciehuis. Daar spraken zij de commissaris van de Koning Max van den Berg en werden zij voorgelicht over de technische en bestuurlijke achtergronden van de gaswinnings en aardbevingsproblematiek. Daarna gingen zij naar ‘t Zandt waar ze twee huizen met aardbevingsschade bezochten en spraken ze met de bewoners. Daarna de lunch in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze lunch waren er ook verschillende sprekers. Ik mocht het geheel leiden en binnen de tijdslimieten houden. Het ging anders dan ik mij had voorgesteld, maar uiteindelijk waren we op tijd voor het laatste onderdeel een ontmoeting met pers en studenten van de Theologische Universiteit in Groningen. Wat mij bij bleef was de betrokkenheid van Plaisier en De Korte, maar ook dat de gevolgen van de hele problematiek zich steeds verder ontrollen en dat het nog lang en lang niet voorbij is. De gevolgen zijn op regionale schaal ingrijpender dan ik had gedacht. Het is niet duidelijk wat het gaat betekenen voor de monumenten zoals de oude Middeleeuwse kerken. Wierden blijken instabiel te zijn. Dat is allemaal reden voor zorg. Ook de schadeafhandeling verloopt soms vlot en soms heel erg traag. Vooral mensen die in een lang gevecht zijn gewikkeld met de NAM worden daardoor nog eens extra geraakt. Maar uiteindelijk raakt het ons allemaal omdat het invloed heeft op allerlei economische en maatschappelijke processen. Het komt erop aan dat we volhouden. We laten Groningen niet zakken.

Met Pinksteren hebben we een gezamenlijke belijdenisdienst in de Petrus en Pauluskerk. Bijzonder omdat het lang niet is geweest. Reden om echt Pinksteren te vieren. De Geest werkt door, niet alleen in anderen om mij heen, maar toch ook in mijzelf.

Juist dat mag ons aanmoedigen om vol te houden. Om te blijven geloven in Loppersum en omstreken.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland