Uit de pastorie 13

De vakantietijd zit er al weer  op. Deze week zijn de scholen weer begonnen en voor veel anderen is het werk al lang en breed weer begonnen. Dat geldt ook voor mij. Mijn vakantie is al weer enige weken geleden afgelopen.

Afgelopen week stond er een groot artikel van mijn hand in de Kerkbode over J.H. Gunning jr.  Dat was de vrucht van een cursus over deze theoloog die ik voor de vakantie heb gevolgd. Ik heb weer gemerkt hoe inspirerend deze 19e-eeuwer ook nu nog in de 21-ste eeuw kan zijn. Hij bepaalde mij erbij hoe groot en diep de liefde van God is en dat geloven betekent dat daar in het hele leven gestalte aan moet worden gegeven. Ik hoop dat u dat hebt kunnen beamen na lezing van dat artikel.

Komend weekend heb ik een vrij weekend. Ik ben dan afwezig van vrijdag tot maandag. Mocht u contact willen hebben met de kerk dan kunt u zich wenden tot uw ouderling of de scriba Regina Feitsma.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland