Uit de pastorie 13

Hoewel het seizoen officieel met Pasen stopt, is er de afgelopen tijd het een en ander gebeurd en zal ook in juni nog het een en ander plaatsvinden.

Het eerste is dat de aardbevingsproblematiek ook binnen de kerken in de provincie Groningen een thema vormt. Er zijn gesprekken geweest met de secretaris van de Dialoogtafel, dhr. Bloupot.  De studiedag “Kerk Op Een Bevende Aarde” werd door de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen georganiseerd op  13 mei. Als gevolg daarvan werd ik uitgenodigd om in de studio van RTV-Noord de rol van de kerk nog eens kort toe te lichten.

Op 25 mei hebben we afscheid genomen van de oude ambtsdragers Lies van Dijken, Thea de Winter, Mente Bos en Agnes Niehuis  en zijn Regina Feitsma, Piet Meerman, Linda Winter en Melson Zwerver als  nieuwe bevestigd. Een feestelijke dienst omdat we dankbaar zijn voor het werk van de afscheidnemende ambtsdragers en blij zijn dat nieuwe hun werk willen overnemen.

Komende zondag is het Pinksteren, een bijzondere dienst in 2 delen: We beginnen in de Vredekerk, en dan verplaatsen we halverwege de dienst naar Zeerijp. Het thema is: De Geest spreekt alle talen. Een dienst met 2 preken en een kinderverhaal. Dat laatste zal door ondergetekende voor zijn rekening worden genomen.

De zondag erop is  de overstapdienst voor kinderen uit groep 8. Dat is een betere naam dan “Afscheid Kindernevendienst”. Het is immers niet echt een afscheid maar veel meer een stap verder in de ontwikkeling van de kinderen. Ze zijn welkom bij de Tienerdienst en ook in de gewone kerkdienst natuurlijk. Het is de derde federatiedienst op rij.

Tenslotte,  op 29 juni  wordt Vera Zwerver gedoopt, dochter van Els en Melson Zwerver. Na bijna drie jaar weer een doopdienst in onze kerk is een feest.  Het zal een bijzondere dienst worden die in het teken staat van de de doop.

Verder heb ik in deze maanden ook nog een cursus in het kader van de Permanente educatie. Het gaat over de rechtvaardiging van de goddeloze naar aanleiding van de ideeën van de theoloog Jüngel die probeert moderne gezichtspunten met de theologie van Maarten Luther te verbinden. De eerste keer was op 15 mei, de komende keer is op 12 juni.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland