Uit de Pastorie 14

Komende zondag hebben we een bijzondere gezamenlijke Pinksterdienst in de Petrus en Pauluskerk. Dennis Voshart en Arenda van Heuvelen zullen dan belijdenis van hun geloof afleggen. Een belijdenisdienst hebben we lang niet meegemaakt en deze dienst is dan ook een soort cadeautje. De liturgie hebben we (ds. Tjalling Huisman en ik) opgesteld in nauw overleg met de groep catechisanten. Veel liederen hebben zij uitgekozen. De bijbellezing uit Handelingen 2 stond natuurlijk min of meer vast: het is immers Pinksteren. Toch past die lezing goed omdat  belijdenis doen ook met Pinksteren te maken heeft. Beide gaan over geroepen worden door God, het antwoord dat een mens daaraan kan geven en dat een mens daar ook weer door God voor toegerust wordt. Ook wij worden als gemeente zondag geroepen als gemeente om ruimte en ondersteuning te geven aan deze geloofsdaad van twee mensen.

ds, Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland