Uit de pastorie 15

Zondag  11 september hadden we in de Vredekerk een bijzondere viering samen  met de Huisband uit Ten Boer. Jongeren begrijpen de muziek van deze band omdat jongeren elke dag dit soort muziek horen. Jongeren groeien op met popmuziek en alleen muziek die dezelfde schema’s hanteert raakt hun hart. Het is daarom belangrijk dat deze muziek meer ruimte krijgt. Er zijn plannen om, met ondersteuning van de Huisband, ook in Loppersum zo’n soort band te starten. Dat zou de mogelijkheden om deze muziek vaker te gebruiken verder vergroten.

Wat voor mij wel heel bijzonder was, was dat mijn kofferharmonium ook werd gebruikt in de dienst. Tijdens het lied “Heer U bent mijn leven” bespeelde de toetsenist mijn harmoniumpje en het klonk geweldig. Het instrument paste er helemaal in. De leden van de band waren helemaal enthousiast over het traporgeltje.  Dat heeft wellicht meer betekenis dan we op het eerste gezicht zouden denken, namelijk dat ook in een dergelijke muzikale setting er toch nog meer plaats zou kunnen zijn voor de traditionele kerkliederen. Ik denk zelfs dat het de enige manier is om dit erfgoed te bewaren.

Zondag  18 september is de Startzondag. We beginnen met een gezamenlijke kerkdienst in Zeerijp waaraan de ook de Riepster Cantorij haar medewerking zal verlenen. Dat is heel wat anders, maar het weerspiegelt de rijkdom en de breedte van de huidige kerk. Na de dienst gaan we naar de Vredekerk voor koffie en Deel-je-leven-veiling. Na de veiling is er een korte dienst en daarna eten we samen ter afsluiting.

Misschien dat sommigen twijfelen of ze wel zullen komen. Helemaal naar Zeerijp en waarom moet we daar zo nodig naar toe? Al die verandering, waar is dat nu voor nodig? De jongeren zijn anders dan laten we zeggen 50 jaar geleden en daar kunnen we over treuren, maar wijzelf veranderen ook, want 50 jaar geleden zouden we er niet piekeren om thuis te blijven. Toen voelden we ons veel meer verplicht om naar de kerk te gaan. De kerk beschouwen wij tegenwoordig als een soort restaurant waar we alleen heen gaan als ons bevalt wat op de menukaart staat. Als de ouderen er al zo mee omgaan, zo individualistisch gericht, hoe zouden  jongeren het dan ooit anders leren? Maar het geloof  is iets dat gemeenschap sticht. Iets dat het individualisme overstijgt. We delen het leven met elkaar. Ouderen horen daarin de jeugd voor te gaan, het voorbeeld te geven. Daarom is het belangrijk dat we naar Zeerijp komen om samen te vieren dat Jezus zijn leven deelt met ons, opdat ook wij ook het leven delen met elkaar. Dat is de toekomst van de kerk.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland