Uit de pastorie 14

In het weekend van 3-4 september heb ik meegedaan aan de grote Wezerronde, een fietstocht langs de Wezer door het Wezerbergland vanaf Rinteln. Ik koos voor het kortste traject van 150 km. Terug ging de officiële route door de bergen. Vorig jaar koos ik voor de alternatieve route langs de Wezer zonder die bergen, want dat durfde ik niet aan. met de fiets een berg beklimmen kan ik hier niet oefenen en mijn remmen (rollerbrakes) kunnen slecht warmte afvoeren en zijn daardoor minder geschikt voor afdalingen. Maar die alternatieve route was het minst inspirerende deel en ook je kwam geen deelnemers meer tegen en dat was minder gezellig. Dit jaar zou ik door de bergen gaan.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?

weserrunde-2016-tussen-bodenwerder-en-rhle_29544001462_oZo verwoordt psalm 121 de gemoedstoestand van de pelgrim op weg naar Jeruzalem. De bergen was het minst veilige deel van zijn weg naar de tempel. Hij maakt zich zorgen. De bergen imponeren. Ze zien er onoverkomelijk uit. Kan hij maar niet beter naar huis gaan, kiezen voor veiligheid en zekerheid.

De preek zondags in de kerkdienst in Duitsland ging daar ook over. Over al de zorgen die we ons maken. Ook is de toenemende onzekerheid een verkiezingsthema. En er is ook genoeg reden om ons zorgen te maken. Toch zei de Bijbeltekst uit 1 Petrus 5: 7

Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor U

Hoe kunnen wij deze stem in ons hart laten weerklinken? Deze stem die ons oproept om te vertrouwen op die hogere macht die het goed met ons voorheeft, waardoor wij niet niet meer alles willen bepalen en onder controle hoeven te houden. Dat gaat ook niet en maakt het leven onleefbaar. Juist die overgave en dat vertrouwen maakt dat wij werkelijk kunnen leven.

Psalm 121 antwoordt op de vraag naar hulp bij de tocht door de bergen:

Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

weserrunde-2016-lichtenhagen_29573732111_oZo durft de pelgrim de tocht door bergen aan. Ook ik ging op mijn ligfiets door de bergen. En ik bleek bergop met gemak mee te kunnen met de andere recreanten. Bergaf hielden mijn remmen het gewoon. Het uitzicht bovenop de berg was fantastisch en met andere deelnemers genoot ik ervan. Dat had ik mij vorig jaar ontzegd door mij door mijn zorgen te laten leiden.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland