Toekomstige evenementen

 1. Ontmoetingen Elthato

  29 oktober 20:00
 2. Kerkdienst Vredekerk

  1 november 09:30
 3. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  8 november 09:30
 4. Kerkdienst Vredekerk

  8 november 09:30
 5. Kerkdienst Jacobuskerk

  15 november 09:30
 6. Kerkdienst Vredekerk

  15 november 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  22 november 09:30
 8. Kerkdienst Vredekerk

  22 november 09:30
 9. Kerkdienst Donatuskerk

  29 november 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  29 november 09:30

Uit de pastorie 14

De zomer is de vakantietijd. Vakantie is recreatie. Creatie betekent schepping. Recreatie is dus herschepping. Opnieuw gevormd worden, niet door studie en scholing, maar door rust en ontspanning te zoeken. Die rust en ontspanning zijn bepalend in het Sabbatsgebod. Het gaat om wie wij zijn  ten opzichte van God. En ten opzichte van God gaat het niet om werken, maar ontvangen, alles ontvangen wij van God. Ten opzichte van God kunnen wij alleen maar ontvangen en dat noemen wij genade. Dat is de basis van het gelovig zelfverstaan.

Voor mij is de vakantie inmiddels ook begonnen. Hij is van 30 juni tot 28 juli. De eerste drie weken (tot 21 juli) zal ds. Huisman beschikbaar zijn. In de week van 21  tot 28 juli kunt u contact opnemen met de scriba Regina Feitsma die beschikt over een lijst van vakantiedatums van predikanten in de classis. Alle weken van mijn vakantie kunt u contact opnemen met de wijkouderling of wijkwerker.

ds. Marco Roepers

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.