Uit de pastorie 14

De zomer is de vakantietijd. Vakantie is recreatie. Creatie betekent schepping. Recreatie is dus herschepping. Opnieuw gevormd worden, niet door studie en scholing, maar door rust en ontspanning te zoeken. Die rust en ontspanning zijn bepalend in het Sabbatsgebod. Het gaat om wie wij zijn  ten opzichte van God. En ten opzichte van God gaat het niet om werken, maar ontvangen, alles ontvangen wij van God. Ten opzichte van God kunnen wij alleen maar ontvangen en dat noemen wij genade. Dat is de basis van het gelovig zelfverstaan.

Voor mij is de vakantie inmiddels ook begonnen. Hij is van 30 juni tot 28 juli. De eerste drie weken (tot 21 juli) zal ds. Huisman beschikbaar zijn. In de week van 21  tot 28 juli kunt u contact opnemen met de scriba Regina Feitsma die beschikt over een lijst van vakantiedatums van predikanten in de classis. Alle weken van mijn vakantie kunt u contact opnemen met de wijkouderling of wijkwerker.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland