Uit de pastorie 15

Vanaf deze plek wil ik mijn dank uitspreken voor alle blijken van medeleven die wij hebben ontvangen in verband met het overlijden van mijn moeder. Het zijn er erg veel en ik waardeer het erg. Ook de uitgebreide delegatie uit Loppersum op de begrafenis in Hardenberg heeft mij en mijn familie als bijzonder ervaren. Hartelijk dank!

Mijn moeder was al geruime tijd ziek en wij wisten dat ze aan deze ziekte zou overlijden. Begin juni vroeg ik mij af of zij de zomervakantie nog zou halen, maar ze herstelde toch nog wat. Tijdens de vakantieperiode leverde ze opnieuw in en juist toen we ons instelden op een wat langer verblijf in het hospice, overleed ze plotseling na haar eerste nacht daar. In de dienst haalden we herinneringen aan haar op, luisterden we naar haar muziek en zongen liederen die haar aanspraken. We lazen psalm 23 “De HEER is mijn herder” en de voorgangster betrok dat op haar leven. Het is een bijna idyllische psalm, terwijl mijn moeder het leven helemaal niet zo ervaren heeft. Maar de troost die uit de psalm spreekt is ook op hele moeilijke momenten bij haar geweest en heeft uitzicht geboden op een nieuw leven. Zo kregen wij ook die troost mee toen we haar ten grave droegen op de Larikshof.

ds. Marco Roepers

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland