Uit de pastorie 16

De vakantie staat voor de deur. Tijd voor ontspanning  en om er op uit te trekken.

In het geval van begrafenissen zijn ook Justus Wouda en Gerda Potze  beschikbaar om een begrafenis te leiden. Zij hebben hierin een cursus gevolgd en de kerkenraad van de Gereformeerde Wijkgemeente Loppersum  heeft er mee ingestemd dat zij dit werk binnen onze gemeente verrichten.

Maar  de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen starten inmiddels op. De startzondag op 27 september moet voorbereid worden en daar moet al voor de vakantie mee begonnen zijn. Provider, de groep die activiteiten organiseert voor groepen die buiten de directe focus van het kerkenwerk liggen, is ook al bezig met wat er volgend jaar kan worden gedaan. Wie gaat wat doen bij de catechisaties is ook een vraag die beantwoord moet worden. Onze gemeente heeft aanbod van groep zes van de basisschool tot voor jong volwassenen over de 20 jaar. Dat is belangrijk, maar het legt gelijk een behoorlijke druk op ons als predikanten, vandaar ook de oproep elders in het blad of ook gemeenteleden dit werk willen doen. Ook is het aanbod wat betreft Vorming en Toerusting  voor 2015/2016 ook in voorbereiding.

Dit was het wat ik u  wilde meedelen vanuit de pastorie voor dit moment. Ik wens u een goede zomer en een prettige vakantie toe.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland