Uit de pastorie 16

Van mei tot en met september varen er enkele dagen in de week voetveren tussen Delfzijl en Oost-Friesland. De Dollard-route onderhoudt de route Delfzijl – Emden -Ditzum en de AG Ems  de route Delfzijl -Knock (Emden) – Borkum. Dat laatste veer vertrekt vroeg in de ochtend en komt tegen de avond weer terug. Ideaal om eens Oost-Friesland op de fiets mee te verkennen en laatst heb ik dat gedaan.

ludgerikirche-norden_29568661142_oHet is er anders dan in Groningen maar toch zijn er ook opvallende overeenkomsten. Sommige boerderijen heten Voorwerk (Grimersumer Vorwerk) en sommigen kanalen heten Maren. Ik ben naar Norden gefietst en heb daar de St Ludgerikirche (St. Liudgerkerk) bewonderd. Een prachtige kerk met een Schnittgerorgel.

ludgerikirche-norden-altar_29644255596_oIn het koor staat een altaar, zoals gebruikelijk in Lutherse kerken in Duitsland. In de Lutherse traditie is het altaar met bijbehorend altaarstuk gehandhaafd en speelt ook een belangrijke rol in de liturgie. Maar het altaarstuk in Norden wijkt geheel af van wat in de lutherse kerken gebruikelijk is. Het bevat slechts tekst: De inzettingswoorden van het avondmaal op het geopende altaarstuk en in gesloten toestand toont het altaarstuk de tien geboden. Dat is meer calvinistisch (of hervormd-gereformeerd). Het weerspiegelt de geschiedenis van de plaats. De teksten zijn voor Nederlanders zeer goed te lezen. Ik denk dat een Duitser er nog wel meer moeite mee zou hebben. Fascinerend om deze mengeling van tradities te zien en dat beide er tegelijkertijd een eigen inbreng in hebben gehad. Misschien ook een voorbeeld voor andere kerkelijke samenwerkingsvormen.

Op 18 september is de Startzondag, Hier leest u er meer over: startzondag. Na de kerkdienst is er een Deel-je-leven-veiling.  Op deze veiling maken we kennis met activiteiten die voor een bepaald gemeentelid belangrijk zijn en kan er op geboden worden om een keer mee te doen en te ervaren wat die ander daar aan beleeft. Dat is een verrijkende ervaring en het versterkt de onderlinge band. Ik hoop dat iedereen ziet hoe belangrijk het is dat we elkaar als gemeenteleden beter leren kennen en meer met elkaar omgaan. Dat de onderlinge band wordt versterkt. Dat is ook waardevol voor jongeren. Mensen beter leren kennen uit de gemeente is verrijkend. Bovendien gaat geloven dan ook meer betekenen. Dus ik roep iedereen op om mee te doen!

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland