Uit de pastorie 17

Wellicht heeft u het al gemerkt, maar  we zijn bezig met een proef met nieuwe orde van diensten. Er is een nieuw boekje gemaakt met veranderingen in de liturgie. De belangrijkste is dat de Paaskaars al brandt voor het begin van de dienst. Daar hebben de kerkenraden van Maarland en Loppersum een tijd geleden over vergaderd en besloten dat dat beter zou zijn. Het aansteken van de Paaskaars had wel een functie. Zo wordt even de aandacht op de Paaskaars gevestigd tijdens de liturgie. Dat gebeurt nu ook doordat het Kind van de Zondag de tafelkaarsen en het lichtje van de neven en tienerdienst aansteekt. Verder zijn er wat formuleringen veranderd  en hebben ook wat andere vormen een plek gekregen. Het gaat om een proef, zoals gezegd.

19 oktober is er een feestelijke dienst omdat dan Annelie Robine Reinders, dochter van Johan en Hanneke en zus van Elize en Jocelien wordt gedoopt. Een doop is een feest omdat daar bij de vont duidelijk wordt dat God ja zegt tegen een mens, hoe klein en hulpeloos ook.

Inmiddels is het seizoen begonnen en gaan de gesprekgroep en catechisatie van start. De gespreksgroep over het boek de Uitnodiging begint op woensdagavond 8 oktober. De vervolgavonden zijn op 22 oktober, 5 november, 19 november en 3 december.  De plaats is bij de mensen thuis. De eerste avond (8 oktober) is bij Agnes Klunder, Delfstraat 48, Loppersum.

De catechisatiegroep Klas 4 Voortgezet Onderwijs en hoger komt voor het eerst bij elkaar op dinsdag 7 oktober om 19.30 uur in het jeugdhonk in de Vredekerk in Loppersum. Op de avond zullen we afspraken maken over andere avonden.

 

Groet,

Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland