Uit de Pastorie 18

De pastorie staat op een bijzondere plek in Loppersum. Aan de voorkant zijn de ontwikkelingen voor het centrumplan van Loppersum in volle gang, maar aan de achterkant maakt de tuin deel uit van het groene hart van Loppersum.

Nienhuis tuin 03Eens in het jaar in september organiseert de stichting Lopster Aalbeern er een creatieve markt en dan valt op hoe groot en mooi dat verborgen groene hart tussen Burg. v.d. Munnikstraat, Lagestraat, Wijmersweg en Molenweg eigenlijk is.

Nienhuis tuin Oriëntatie01Als onderdeel van dat hart wil de stichting Lopster Aalbeern  het terrein van kwekerij Nienhuis tot een publieke Nienhuistuin maken, als hart van het groene hart zodat heel Loppersum van de rust van dit gebied kan genieten. Om zoiets tot stand te kunnen brengen moet er allereerst een plan gemaakt worden en daarvoor kregen alle omwonenden en andere belangstellenden een uitnodiging om op zaterdag 4 juli mee te doen aan de schetsateliers onder leiding van landschapsarchitecten. En ook wij als pastoriebewoners kregen zo’n uitnodiging en graag deed ik mee.

Nienhuis tuin Oriëntatie06Allereerst hebben we het gebied bekeken. Daarna gingen we op weg de provincie in met een cabriobus van het busmuseum in Hoogezand.

 

 

Nienhuis tuin Oriëntatie04We bezochten het voormalige kloosterterrein in Kloosterburen waar in een indrukwekkend project door ontschotting van de zorg en het groenbeheer van het gebied een proces in gang is gezet.

Nienhuis tuin Oriëntatie09Daarna gingen we naar Ulrum waar we kennis maakten met de Lotustuin waar de dorpsbewoners zelf het initiatief hadden genomen voor een bijzondere speeltuin  als onderdeel van  een breder dorpsverbeteringsproject. Het maakt deel uit van het project Ulrum 2034 (200 jaar na De Cock, te mooi om dat als PKN te laten lopen).

 

Nienhuis tuin Plannen07

 

Hierna gingen we terug naar Loppersum en gingen we schetsen maken. Eerst van de bestaande situatie, daarna maakten we een ontwerp.

 

Nienhuis tuin Plannen02We deden dat in drie groepen en er ontstonden dan ook veel verschillende schetsen. Een herinnering aan de vroegere bessencultuur en een herinnering aan de tuinbouw van Nienhuis waren terugkerende elementen.

Nienhuis tuin Plannen05Daarna kregen we een maaltijd aangeboden verzorgd door de IJsbeer.

 

 

Nienhuis tuin Presentatie04‘s Avonds was er een presentatie van al deze schetsen waarvoor  heel Loppersum was uitgenodigd. Er was ruime belangstelling en velen bleken te hechten aan de waarde van het groengebied in het hart van Loppersum. En dat doe ik ook.

Nienhuis tuin 01We hebben aan de ene kant het centrumplan dat Loppersum meer stedelijke allure geeft en belangrijk is voor het dorp, aan de andere kant hebben we een groen hart dat daarvan een belangrijke tegenpool is om het groene en dorpse karakter van Loppersum te versterken. Als dorp heeft Loppersum geleefd van wat wat de aarde geeft. De bessenteelt is daarvan een prachtig voorbeeld en door een goed ontwerp kan de natuurervaring in het doNienhuis tuin 04Nienhuis tuin 02rp ook versterkt worden. Zo blijft de cultuur zicht bieden op de natuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Theologisch gezegd: de mens kan alleen echt mens zijn als zij de schepping respecteert als gave van God door haar te bewerken en te bewaren.

voor meer info kijk op Lopsternijs

ds.  Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland