Uit de Pastorie 18

Kerkdeur open, kerkdeur dicht. Dat is deze week zo in Loppersum. De kerkdeur van de Petrus en Pauluskerk gaat na lange tijd weer open. Dat gebeurt in een feestelijke gezamenlijke dienst van  de beide wijken Vredekerk en Maarland van onze federatie. De Riepster Cantorij zal meewerken en ook ik zal een aandeel in deze dienst hebben.

De kerkdeur van de Vredekerk gaat dicht, wel niet zo lang als die van de Petrus en Pauluskerk, maar toch. We kunnen 3 weken geen gebruik maken van de kerkzaal vanwege herstel van de aardbevingsschade. Dat dit samenvalt is natuurlijk niet toevallig. Er is hiermee gewacht totdat de Petrus en Pauluskerk weer open zou gaan. We hebben deze weken drie achtereenvolgende gezamenlijke diensten. De eerste heb ik al genoemd, de tweede is de dank- en oogstdienst op 9 november, voorbereid met de diakonie en de leiding van de Kindernevendienst. Ook dat is bijzondere dienst waarbij stilstaan bij de gaven van de aarde en de arbeid. Op 16 november is een reguliere federatiedienst.

De kerkzalen zijn tijdens de herstelwerkzaamheden gewoon te gebruiken.

Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland