Uit de pastorie 19

Wat een prachtige Startzondag hebben we achter de rug! Het thema was: Deel je leven. In de volle Jacobuskerk in Zeerijp begon de Startzondag met een kerkdienst waaraan de Riepster Cantorij meewerkte. Zo deelden de leden van de cantorij al iets van hun leven en het gaf de dienst extra glans. Centraal stond Lucas 9: 10  17: De wonderbare spijziging. Jezus deelt zijn leven zodat er gemeenschap ontstaat waardoor wij onze levens met elkaar kunnen delen.

Daarna togen we naar de Vredekerk om koffie te drinken en  te genieten van de taart en cake die door gemeenteleden waren gemaakt. Om ongeveer 11:30 uur begon de Deeljelevenveiling. Er waren ongeveer 40 kavels, dat wil zeggen aanbiedingen van activiteiten of zelf gemaakte spullen waarop de deelnemers van de veiling konden bieden. En het aanbod was zo divers: wandelingen met eten na, taart maken, handdoeken met ingeborduurde tekst, autoritten, samen koken of bakken. En er werd enthousiast geboden. Alle kavels werden inderdaad verkocht.

Na de veiling was er een kort middaggebed waarna we met elkaar konden lunchen. Ook hier waren de gerechten weer door vele gemeenteleden verzorgd. Ook dat paste helemaal in het thema Deeljeleven. Tijdens de lunch werd de opbrengst van de veilig bekend: het was ruim over de € 2.000,, een bedrag dat verwachtingen ruim overtrof. De opbrengst gaat naar Stichting de Vrolijkheid die het leven van kinderen in asielzoekerscentra meer glans en blijdschap wil geven.

Dat is een mooie opbrengst voor een heel mooi doel maar toch niet het belangrijkste. De kavels gaan nu uitgevoerd worden en dat zal heel veel ontmoeting geven tussen gemeenteleden. We hopen daarom op foto’s. Daar kunnen we een collage van maken of een mooie fotomap waarin we deze momenten ook weer met elkaar kunnen delen. Wellicht kunnen we ook toestemming krijgen om de foto’s op de website te plaatsen. Dan wordt de kring met wie we delen nog groter. Er is voor de Startzondag geweldig veel werk verzet. Iedereen die eraan heeft meegewerkt: hartelijk dank!

Zo krijgt de term Startzondag ook een extra betekenis. Het is de Start voor meer ontmoeting. Die ontmoeting gaat ook plaatsvinden tijdens de gewone activiteiten zoals club, catechisatie en Vorming en Toerusting. Die ‘gewone’ activiteiten zijn ook belangrijk want daarin delen we ook.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland