Uit de pastorie 19

Afgelopen zondag is de Petrus en Pauluskerk geopend in een feestelijke dienst. Het is heel goed dat de kerk weer open is en dat  we opnieuw een vervolg kunnen geven aan de eeuwenlange traditie van kerkdiensten op die plek op de wierde van Loppersum. Ook dat is erfgoed, immaterieel erfgoed, dat het gebouw tot leven brengt. Laten we ook daar zuinig op zijn.

Het is wat mij betreft belangrijker erfgoed dan bijv. het Sinterklaasfeest, dat nu inzet is van zoveel strijd in de media. Die discussie geeft wat mij betreft ook aan dat het armoedig gesteld is met onze tradities. Er is heel veel overboord gezet in onze moderniseringsdwang en we nemen heel veel commercieel getinte gebruiken uit Amerika over. De slag om onze eigen traditie spitst zich nu toe op de wat twijfelachtige figuur van Zwarte Piet met zijn typische negentiende-eeuwse vormgeving.

Het is een substituut geworden voor de religieuze traditie van het Christendom die heel ons hart wil aanspreken en voorbij het tijdelijke in het eeuwige schouwt. Muziek van eeuwen her klinkt tijdens onze diensten, muziek die generatie op generatie getroost en bemoedigd heeft. Dat is onze taak hier in Loppersum, om  een vervolg aan te geven aan de lof des Heren.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland