Uit de pastorie 2

De Stille Week breekt aan. Dat gebeurt zondag (20 maart 2016) met Palmpasen. Palmpasen is het feest van de intocht van Jezus. Jezus wordt als koning van het nieuwe koninkrijk dat op aanbreken staat binnen gehaald, maar de mensen weten niet dat de troon van dat koninkrijk een kruis is. En zo heeft Palmpasen een dubbel karakter, dat de hele week bepaalt. De viering begint in de Petrus en Pauluskerk om 9:30 uur. ‘s Middags is er in Leermens een kinderpalmpasentocht die begint om 14:30 uur in Het Gebouwtje (ingang naast Wierdeweg 16) met het het maken van de Palmpasenstok door de kinderen.  Daarna is er een vrolijk optocht  naar de Donatuskerk waar om 16:30 uur een kinderviering is. Iedereen is van harte welkom.

In de Stille Week staat juist de verstilling en de bezinning op de voorgrond. Maar ook daarin gaat het om de bevrijding en verzoening die ons van Godswege in Jezus geschonken wordt. Deze doordeweekse diensten kunnen daarmee ons geloof verdiepen.

Groet,

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland