Uit de pastorie 2

Wat betekent de kerk voor de maatschappij? De kerk is de plaats waar wij ons verbonden weten met elkaar. De kerk staat voor een gemeenschap waarin mensen zich geborgen voelen door de onderlinge band. Die verbondenheid straalt de kerk ook uit naar de maatschappij. Ik denk dat heel veel mensen het hier wel mee eens zijn.

Maar nu maak ik het wat meer concreet. Wij zijn kerk in een aardgas wingebied. Er is voor honderden miljarden aan gas gewonnen maar het blijkt dat  er aan huizen en andere gebouwen heel veel schade is. Sommigen zijn vlot geholpen, anderen echter belandden in een ernstig en langdurig conflict over het herstel en het veilig maken van hun gebouwen. Sommigen willen hun huis verkopen maar kunnen dat niet. Ze zitten vast in het gebied door deze problematiek. Of ze moeten hier juist weg omdat hun huis voor te onveilig is verklaard. Beide zijn een geval van onvrijheid. Wat doen de kerk en haar leden als er een grootschalig protest wordt georganiseerd? Blijven we thuis omdat het toch niet helpt? Of omdat  wijzelf vlot zijn geholpen of geen schade hebben? Omdat wij vinden dat die mensen overdrijven? Of omdat we geen actievoerders zijn? Ze moeten het zelf maar oplossen.

Wat betekent dan die verbondenheid concreet als we in zo’n geval mensen gewoon in de kou laten staan omdat we er niet mee te maken willen hebben? Er is inmiddels een brede regionale kerkelijke beweging ontstaan van doopsgezind, rooms-katholiek, protestants, vrijgemaakt-gereformeerd, baptisten en evangelische gemeenten. Een unieke samenwerking zoals hier nog nooit is vertoond in Noord-Groningen. Ik heb echter ook het gevoel dat het grondvlak een terugtrekkende beweging maakt. Men blijft liever thuis dan dat men zijn of haar verbonden met de mensen die het moeilijk hebben, tot uitdrukking wil brengen. Dat deze problematiek voor het het gebied waarin wij wonen als geheel steeds grotere gevolgen heeft en voor de toekomst van iedereen hier consequenties zal hebben, negeren we liever. Maar waar staat de kerk voor? Voor onderlinge verbondenheid met de mensen die het moeilijk hebben, voor hoop op een betere toekomst, voor de bereidheid om daar zonder zelfzucht aan te willen werken, bezield door de liefde van Christus?

Op de site van Kerk en Aardbeving kunt u meer lezen over de brede kerkelijke samenwerking.

Adres: https://sites.google.com/site/kerkenaardbeving/  

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland