Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Vredekerk

  6 december 09:30
 2. Kerkdienst Jacobuskerk

  13 december 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  13 december 09:30
 4. Kerkdienst Donatuskerk

  20 december 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  20 december 09:30
 6. Kerkdienst Kerk Eenum

  20 december 16:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  23 december 19:00
 8. Kerkdienst Donatuskerk

  24 december 20:00
 9. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  24 december 22:00
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 december 10:00

Uit de Pastorie 2

Het nieuwe jaar is begonnen en 2014 is afgesloten. Het is persoonlijk voor ons een bewogen jaar geweest met mooie maar ook verdrietige dingen. Ik betrapte mij erop dat ik terugblikkend de verdrietige dingen te laten overheersen. Maar dat is niet goed. Er zijn ook goede dingen gebeurd, juist ook in de aanloop naar het verdriet toe en laten we daar dan ook echt blij om zijn.

En met 2015 op de kalender ligt er weer een heel jaar voor ons. En laten we dat jaar welgemoed tegemoet treden. Om samen met elkaar er een opbouwend jaar van te maken. In vertrouwen dat God  aan het begin en het einde van de tijd staat en dat zijn woord de zin van het bestaan is.

Ik wil langs deze weg iedereen hartelijk danken voor de vele kerstwensen die we ontvingen. We wensen iedereen een gezegend 2015 toe.

ds. Marco Roepers

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.