Uit de Pastorie 2

Het nieuwe jaar is begonnen en 2014 is afgesloten. Het is persoonlijk voor ons een bewogen jaar geweest met mooie maar ook verdrietige dingen. Ik betrapte mij erop dat ik terugblikkend de verdrietige dingen te laten overheersen. Maar dat is niet goed. Er zijn ook goede dingen gebeurd, juist ook in de aanloop naar het verdriet toe en laten we daar dan ook echt blij om zijn.

En met 2015 op de kalender ligt er weer een heel jaar voor ons. En laten we dat jaar welgemoed tegemoet treden. Om samen met elkaar er een opbouwend jaar van te maken. In vertrouwen dat God  aan het begin en het einde van de tijd staat en dat zijn woord de zin van het bestaan is.

Ik wil langs deze weg iedereen hartelijk danken voor de vele kerstwensen die we ontvingen. We wensen iedereen een gezegend 2015 toe.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland