2020-01 Uit de pastorie

We mochten de afgelopen maand weer de nodige kerstkaarten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.  De periode rond kerst en oud en nieuw was een hele drukke periode in de pastorie, maar ik kijk met een goed gevoel terug op de diensten die we hebben gehad. Nu kijken we weer vooruit naar 2020. Een nieuw jaar waarin ook weer nieuwe din­gen gepland worden zoals de Johannes-de-Heer-dienst met het Mannenkoor Appingedam. De dag daarna is de herdenking in Loppersum dat het 75 jaar geleden is dat Auschwitz werd bevrijd. Ik ben daar ook bij betrokken samen met vertegenwoor­digers van andere verenigingen.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland