Uit de pastorie 21

huisbandDe dienst van zondag 30 augustus was anders dan gewoonlijk. De Huisband uit Ten Boer speelde en de liturgie week ook af van wat wij gebruikelijk doen. Voor sommigen hoeft het niet, maar het sluit beter aan bij de popmuziek die de meesten onder ons dagelijks horen. Een dergelijke dienst sluit daardoor beter aan bij hun leefwereld. De muziek van de Huisband staat wat dat betreft.

De dienst is te beluisteren via de site. Rechtsonder staat een kopje “Online kerkdiensten Vredekerk”. Daar staat deze dienst bij, in eerst instantie bovenaan, maar na komende week zondag schuift hij een plaatsje naar onderen. Ook andere kerkdiensten staan daar en door er op te klikken, kunt u ze beluisteren.

Komende zondag (6 september) ga ik niet voor. Ik heb een vrij weekend en ben van vrijdag tot en met zondagavond niet te bereiken. Ds. Tjalling Huisman neemt waar. Ik hoop wel dat het  weekend een beetje droog blijft.

Vrijdag 4 september  is er wel de gespreksgroep Wiemersheerd. Deze begint om 9:45 uur en wordt gehouden in de grote vergaderzaal aan de gang naar de koffiekamer. Ds. Tjalling Huisman heeft de leiding.

Het In Memoriam over Jaike Wiersema verschijnt in een komende kerkbode,

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland